Vittrut Larus hyperboreus Gunnerus 1767

 

Förekomst

 

Vittruten är påträffad 25 gånger (29 ex.), varav 13 gånger (15 ex.) under perioden 2000-2022. Flertalet fynd är gjorda vintertid och 16 av fynden har gjorts i anslutning till Mälaren.

 

2000      1 1k str. Gnien i Ramnäs 7.12 (FiV 32: 83; VF Suppl. 35: 86).

2001      1-2 1K Västerås hamn 16.11-18.12 (FiV 33: 85).

2002      1 2K Västerås hamn 2.1-16.3 (FiV 34:108; VF Suppl. 40:93).

2003      1 4K r. Västerås hamn 11-15.1 (FiV 35:117; VF Suppl. 42:136).

2003      1 ad. Stora Aspen i Västanfors 15.3, 27.3 och 20.4 (FiV 35:117; FiV 37:122; VF Suppl. 42:136; VF Suppl. 45:111).

2005      1 1K Västerås hamn 19.11-17.12 (FiV 37:122; VF Suppl. 45:110).

2006      1 2K- Granfjärden vid Snesarboudde i Kärrbo 8.11 (FiV 38:127; VF Suppl. 47:105).

2007      1 4K+ Köpings hamn i Köping 12-13.1 (FiV 39:79; VF Suppl. 48:102).

2014/15 1 1K r. Västerås hamn 17-24.12 (FiV 46[2-3]:44) och (2K) 2.1-5.5 (FiV 47[2-3]:44; VF Suppl. 56:109).

2015      2 2K (utöver nyssnämnda) Västerås hamn 9.1-10.2 (FiV 47[2-3]:44).

2015      1 2K r. Åmänningen vid Framnäs i Västervåla 29.4 (FiV 47[2-3]:44).

2018      1 3K r. Västeråsfjärden i Västerås 28.3-3.4 (FiV 50[2]:40).

2021      1 2K r. Frösvibäcken i Romfartuna 29.4-11.5 och samma individ Västeråsfjärden i Västerås 1-5.5 (FiV 54[2]:48; VF Suppl. 62:109).

 

 

Historik

 

Före år 2000 gjordes 12 fynd (13 ex.):

 

1976      1 juv. Bännbäck i Möklinta 20.10 (MVOF 8:78; VF 36:274).

1980      1 2K Oljehamnen i Lundby 24-25.3 (FiV 12: 73, VF 40: 475)

1981      2 ex. Fagerön i Ängsö 14.2. 1 ex. Fagerön i Ängsö 15.2 (FiV 13: 80, VF 41: 379).

1987      1 ex. Norasjön i Nora 25.4 (FiV 20: 80, VF 48: 420).

1990      1 juv. Hedgårdarna i Hällefors 13-15.4 (FiV 22: 107, VF 50 [6-7]: 43).

1992      1 2K Stora Aspen i Västanfors 18.4 (FiV 24: 108, VF Suppl. 19: 57).

1992      1 2K Grytatippen i Skerike 20.12 (FiV 24: 108, VF Suppl. 19: 57).

1994      1 2K Kraftvärmeverket i Lundby 20.11 (FiV 26: 129, VF Suppl. 22: 95).

1994      1 2K Kvicksund i Rytterne 27.11 (FiV 26: 129, VF Suppl. 22: 95).

1995      1 1K Västerås hamn i Västerås 25-28.11 (FiV 27: 132, VF Suppl. 25: 94).

1998      1 2K Väringen i Ervalla/Näsby 12.5 (FiV 30 [2]: 42; VF, Suppl. 32: 101; Tomas Haraldson 1998).

1999      1 ad. Hinseberg i Näsby 12.3 (FiV 31: 123).

 

Rasförhållanden

 

Fynden avser nominatrasen L. h. hyperboreus.

 

Kommentar

 

Två fynd (trol. samma ex.) har gjorts av en hybrid mellan gråtrut och vittrut:

 

1993      1 3K Oljehamnen i Lundby 9-14.2 (FiV 25:87, VF Suppl. 21:73).

1993      1 3K Hällsjön i Fläckebo/Haraker 21.3 (FiV 25:87, VF Suppl. 21:73).

 

Ett rapporterat fynd från Klovstenen i Kolbäck den 1 november 2001 har underkänts för publicering (FiV 35:132).

 

Senast uppdaterad 2023-07-17