Lappmes Poecile cinctus (Boddaert 1783)

 

Förekomst

 

Åtta fynd av lappmes är kända från Västmanland, men inget under perioden 2000-2023.

 

Historik

 

Före år 2000 är åtta fynd kända, alla gjorda under vinterhalvåret:

 

1900      ”Lappmes.” (Ur: Förteckning å vid St. Ekeby i Ryttern [1897-1902] skjutna fåglar uppstoppade vid naturaliemagasinet Uppsala.). ”Skjuten i Ryttern omkring 1900.” (Matts Floderus 1925).

1955      ”Strax norr om Norberg 2, möjligen 3 ex. den 27.2.1955, varav 1 ex. sjöng mycket flitigt.” (Rolf Kumlin & Bo Kumlin 1956).

1969      1 ex. Römossen i Västervåla 14.12 (Ingvar Granqvist 1970b).

1984      1 ex. Byängsmossen i Västerfärnebo 11.11 (FiV 16:95; VF 45:414).

1984      1 ex. Byängsmossen i Västerfärnebo 30.12 (FiV 16:95; VF 45:414).

1985      1 ex. Fiskargården i Västanfors 31.12 (FiV 19:83; VF 49:421).

1986      1 ex. Fiskargården i Västanfors 2.2 (FiV 18:75; VF 46:408).

1987      1 ex. Burängen i Västerfärnebo 31.10 (FiV 19:78; VF 47:410).

 

Rasförhållanden

 

Fynden torde avse rasen P. c. lapponicus Lundahl 1848.

Senast uppdaterad 2024-02-01