Lappsparv Calcarius lapponicus (Linné 1758)

 

Förekomst

 

Lappsparven uppträder numera som en sparsam genomflyttare vår och höst. Antalet rapporterade individer varierar mellan åren, men en negativ utveckling är tydlig sedan mitten av 1980-talet.

 

 

Historik

 

Det allra första kända fyndet av lappsparv i Västmanland gjordes så sent som 1951, då en hanne sågs vid Askö i Västerås-Barkarö den 3 maj (Sven Olof Andersson & Helge Kjellström 1953d). Från 1950-talet i övrigt är följande uppgifter kända:

 

1952      ”...har två gånger i höst uppträtt under flyttningen utanför Västerås (J. Wahlstedt).” (Birgitta Öhlin & Stig Hellgren 1953).

1954      1 1K r. Asköviken i Västerås-Barkarö 29.9 (Rolf Kumlin & Bo Kumlin 1956).

1954      1 r. Asköviken 10.10 (Rolf Kumlin & Bo Kumlin 1956).

1958      1 sj. Solingsmyran i Kila/Romfartuna 1.5 (Hans Avelin m.fl. 1962).

 

Hans Avelin (1958) betecknade lappsparven som en av flera ”förnämiteter” som setts vid Asköviken.

 

Under 1960-talet och första hälften av 1970-talet rapporterades lappsparvar regelbundet och i allt högre antal. Större (minst 10 ex.) ansamlingar och sträcksummor före 1976:

 

1973      20 r. Gorgen i Västerfärnebo 1.5 (Kjell Eklund, opubl.).

1974      10 ex. Lustplatsen i Norberg 13.4 (Sören Larsson, opubl.).

1975      10 ex. Svartberget i Västanfors 20.4 (Eero Kauramäki, opubl.).

1975      10 str. Asköviken i Västerås-Barkarö 7.9 (Kjell-Olof Hedlund, opubl.).

 

Större (minst 20 ex.) ansamlingar under perioden 1976-1999:

 

1981      50 ex. Asköviken i Västerås-Barkarö 3.5 (FiV 13:85).

1981      30 ex. Asköviken 4.5 (Magnus Liljefors, opubl.).

1984      30 ex. Kappalbo i Sala 23.4 (Åke Berg, opubl.).

1985      20 ex. Västvalla i Fellingsbro 4.5 och 5.5 (Johan Wretenberg, opubl.).

1995      20 r. Lillsjön, Norasjön, i Nora 27.4 (FiV 27:147).

 

Tidiga (före 1 april) och sena (efter 31 oktober) fynd före 1975:

 

1963      1 r. Asköviken i Västerås-Barkarö 1.11 (Göran Andersson m.fl., opubl.).

1974      1 ex. Asköviken 23.3 (Thomas Pettersson m.fl., opubl.).

 

Sena (fr.o.m. 1.11) höstfynd under perioden 1976-1999:

 

1986      4 r. Fellingsbro 25.11 (Peter Stäring, opubl.).

1995      1 ex. Finnåker i Fellingsbro 2.11 (Sven Larsson, opubl.).

 

Ett sent vårfynd utgörs av en fågel vid Nötmyran i Västerfärnebo den 24 maj 1985 (Kjell Eklund, opubl.). Därtill har ett sommarfynd gjorts:

 

1987      1 ♂ Stensjön i Norberg 25.6 (FiV 19:79).

 

Det allra tidigaste fyndet under perioden 1976-1999 utgörs av två sträckande fåglar vid Gnien i Ramnäs den 17 mars 1990 (Sören Larsson & Mikael Mälberg, opubl.).

 

Ett vinterfynd under perioden 1976-1999:

 

1998      1 ♂ Åliden i Ramnäs 27.1-7.2 (FiV 30[2]:55).

 

 

Flyttning och övervintring

 

Artens höstflyttning äger rum i huvudsak från slutet av augusti till början av oktober. Mediandatum under perioden 1976-2023 för tidigaste och senaste höstfynd är den 1 september respektive den 16 oktober.

 

Period

Mediandatum för

första höstfynd

Mediandatum för

sista höstfynd

1976-1985

22 augusti

13 oktober

1986-1995

29 augusti

19 oktober

1996-2005

4 september

8 oktober

2006-2015

3 september

19 oktober

2016-2023

8 september

30 oktober

 

Undantagsvis har sena höstfynd gjorts i november och december:

 

2000      1 ex. Gnien vid Högbyn i Ramnäs 9.11 (Ralf Lundmark, opubl.).

2010      1 r. Bergsmanshyttan i Nora 1.11 (Anders Carlberg, opubl.).

2012      2 r. Hällby i Västerfärnebo 1.12 (FiV 44[2-3]:59).

2015      1 r. Morskogasjön i Ramsberg 1.11 (Anders Hutter & Anita Hutter, opubl.).

2016      1 honf. r. Oskarsvik i Nora 12-13.11 (Anders Carlberg, opubl.).

2018      1 ex. Vedbobacken i Västerås 1.11 (Johan Karlsson, opubl.).

2021      1 honf r. Bergsmanshyttan 3.11 (Västmanlands rapportkommitté).

2023      1 ex. Norrgärsbo i Västerfärnebo 22.12 (Västmanlands rapportkommitté).

 

Vårsträcket äger rum i huvudsak från mitten av april till början av maj. Mediandatum under perioden 1976-2023 för tidigaste och senaste vårfynd är den 6 april respektive den 4 maj.

 

Period

Mediandatum för

första vårfynd

Mediandatum för

sista vårfynd

1976-1985

10 april

12 maj

1986-1995

7 april

29 april

1996-2005

8 april

5 maj

2006-2015

1 april

3 maj

2016-2023

6 april

26 april

 

Veckovis fördelning av lappsparvar under perioden 2000-2023.

 

Rasförhållanden

 

Arten är företrädd av nominatrasen C. l. lapponicus.

 

Senast uppdaterad 2024-03-20