Vassångare Locustella luscinioides (Savi 1824)

 

Förekomst

 

Vassångaren är en sällsynt gäst i Västmanland, ej årlig. En ökning av antalet fynd är märkbar på senare tid och vassångaren har rapporterats årligen sedan år 2010, som mest 6 individer under ett och samma år. Den uppträder i vassområden och framför allt under vår och försommar. Mediandatum för första observation under perioden 2000-2023 är den 5 maj. Tidigaste fynd gjordes den 20 april 2018. Någon indikation på häckning har hittills inte rapporterats. Arten har påträffats vid sammanlagt 84 tillfällen, varav 65 gånger under perioden 2000-2023. Fynden är starkt koncentrerade till Mälaren. Landskapets första och hittills enda höstfynd: 1 ex. Hässlö i Västerås den 27 september 2020 (FiV 52[2-3]:66).

 

Lokaler med fynd av vassångare under perioden 2000-2023.

 

 

Historik

 

Före år 1976 gjordes tre fynd:

 

1968      1 sj. Asköviken 12.5-ult.6 (Hans Avelin 1970).

1972      1 sj. Asköviken 17.5-10.6 (Lars Lindell 1973e). ”1 sjungande ex hördes söder om ’Rastholmen’ på eftermiddagen och kvällen 17.5. Fågeln hördes där fram till 4.6. 1 ex sjöng vid ’Tallen’ 10.6.” (Lars Lindell 1973).

1975      1 sj. Lergroparna i Sala 19.5-7.6 (Lars Lindell 1975e; Lars Lindell 1976d; VF 35:333).

 

 

Rasförhållanden

 

Fynden torde gälla nominatrasen L. l. luscinioides.

 

Senast uppdaterad 2024-01-19