Vassångare Locustella luscinioides (Savi 1824)

 

Förekomst

 

Vassångaren är en sällsynt gäst i Västmanland, ej årlig. En ökning av antalet fynd är märkbar under 2010-talet. Den uppträder i vassområden och framför allt under vår och försommar. Arten har påträffats vid sammanlagt 71 tillfällen, varav 68 gånger under perioden 1976-2021. Fynden är starkt koncentrerade till Mälaren. Landskapets första höstfynd gjordes 2020.

 

Lokaler med fynd av vassångare 1976-2021.

 

 

 

Historik

 

Före 1976 gjordes tre fynd:

 

1968      1 sj. Asköviken 12.5-ult.6 (Hans Avelin 1970).

1972      1 sj. Asköviken 17.5-10.6 (Lars Lindell 1973e). ”1 sjungande ex hördes söder om ’Rastholmen’ på eftermiddagen och kvällen 17.5. Fågeln hördes där fram till 4.6. 1 ex sjöng vid ’Tallen’ 10.6.” (Lars Lindell 1973).

1975      1 sj. Lergroparna i Sala 19.5-7.6 (Lars Lindell 1975e; Lars Lindell 1976d; VF 35:333).

 

Rasförhållanden

 

Fynden torde utgöras av nominatrasen L. l. luscinioides.

 

Senast uppdaterad 2022-04-05