Lundsångare Phylloscopus trochiloides (Sundevall 1837)

 

Förekomst

 

Lundsångaren uppträder sällsynt, ej årligen, i Västmanland. Sammanlagt föreligger 55 fynd, varav 31 under perioden 2000-2023. Hela sju fynd gjordes 2016 medan fyra fynd gjordes både 2002 och 2014. Flest fynd har genom åren gjorts i juni.

 

 

Veckovis fördelning av lundsångare under perioden 2000-2023.

 

Historik

 

Före år 2000 gjordes 24 fynd. Det allra första gjordes på Skutterön i Rytterne år 1960, enligt följande brev från Carl Holger Johansson, Lövsta i Dingtuna, daterat den 1 november 1960: ”Jag vill här med några ord redogöra för mitt första möte med Lundsångaren. Söndagen den 11 juni packade jag min utrustning för att pr. båt fara till Skutterön vilken är belägen ungefär mitt emellan herresätena Vikhus å Fiholm i Rytterne socken. [---] Jag hade just gått i land och förflyttat mig ett par hundra meter inåt holmen då jag helt plötsligt hörde en fågelsång som jag mig veterligen aldrig förr hört i markerna. I två timmar satt jag nu och hörde den för mig obekanta sången utan att med säkerhet kunna bestämma arten, men mina misstankar föll på lundsångaren enär jag vid några tillfällen hört den på gramofonskiva och vilka senare besannades med hjälp av bröderna Seth å Lennart Åkerbrand som även hörde den ganska osynliga lilla sångaren. Själv iaktog jag den ganska otydligt men en kamrat till mej såg den bättre och påstod att den verkade liten men med mycket grönt i sin fjäderdräkt. [---].”. Fyndet är också publicerat med dateringen 12.6-pr.7 1960 (Carl Holger Johansson m.fl. 1961). De följande två fynden gjordes båda år 1971:

 

1971      1 sj. Ridön i Västerås-Barkarö 19.5 (Lars Lindell 1975h).

1971      1 sj. Kvarntorpet i Västerås-Barkarö 13.6 (Lars Lindell 1972e). ”1 ex lät höra ett 10-tal strofer vid Kvarnberget 13/6.” (Lars Lindell 1972).

 

Därefter fortsatte lundsångaren att vara ytterst sällsynt, men från och med mitten av 1990-talet uppträdde den plötsligt årligen, bland annat med så många som sju (7) individer år 1993.

 

Fyra

1993      1 sj. Grythyttan 30.7-2.8 (FiV 25:97; VF Suppl. 21:90).

1997      1 sj. Islingby i Västerfärnebo 17-24.8 (FiV 29:157; VF Suppl. 30:128).

1998      1 sj. Sala stad i Sala 17.9 (FiV 30[2]:51; VF Suppl. 32:116).

1999      1 r. Åvestbo i Västanfors 16-17.9 (FiV 34:117; VF Suppl. 40:110).

 

Rasförhållanden

 

Fynden torde avse rasen Ph. t. viridanus Blyth 1843.

 

Kommentar

 

Ett rapporterat fynd från Vretbo i Kärrbo den 26 maj 1980 dementerades senare av uppgiftslämnaren. Följande två rapporterade fynd har underkänts för publicering: Vargbacken i Västerfärnebo den 3 juni 1988; Näs i Fläckebo den 23 juli 1988 (Västmanlands rapportkommitté).

Senast uppdaterad 2024-01-22