Mandarinand Aix galericulata (Linné 1758)

 

Förekomst

 

Mandarinanden är påträffad 68 gånger i Västmanland, varav 53 gånger under perioden 2000-2023. Arten har setts årligen från och med år 2007. Fynden är rätt jämnt fördelade över året från och med april till mitten av november, men med toppar vår och tidig höst. Vintern 2007/08 konstaterades den första och hittills enda övervintringen någonsin. Fynden är geografiskt väl spridda över landskapet. Någon häckning har inte rapporterats.

 

 

 

Lokaler med fynd av mandarinand 2000-2023.

 

Historik

 

Två fynd före 1976 är kända. Det första fyndet är särskilt anmärkningsvärt, eftersom det visar att mandarinänder från den frilevande populationen på Brittiska öarna kan förflytta sig till Sverige.

 

1931         ”Genom förmedling av redaktör J. Appelberg mottogs i Riksmuseet den 21 sept. 1931 en ring, som funnits om foten på en ’and’, som enligt uppgift av herr S. Axeen, Köping, i början av september skjutits av herr Sven Carlsson, Valsta, Odensvi socken, strax norr om Köping. [---] Denna ring sattes den 20 jan. 1930 på en hona av mandarinand. Tillsammans med andra änder av samma art släpptes den utan att vara stäckt eller vingklippt vid uppgiven tid i St. James Park i London.” (Einar Lönnberg 1931).

1970-tal   1 ♂ Hällefors (Ove Karlsson, opubl.).

 

 

Kommentar

 

Uppträdandet kan med största säkerhet inte anses spontant.

 

Senast uppdaterad 2024-02-01