Mindre gulbena Tringa flavipes (J. F. Gmelin 1789)

 

Förekomst

 

Arten har påträffats två gånger i Västmanland:

 

2000      1 ex. Knuthöjdsmossen i Hällefors 22.7 (FiV 33:82; VF Suppl. 37:135).

2001      1 ex. Gnien i Ramnäs 4.6 (FiV 33:82; VF Suppl. 37:135).

 

Senast uppdaterad 2024-02-01