Mindre skrikörn Clanga pomarina (C. L. Brehm 1831)

 

Förekomst

 

Arten har påträffats fyra gånger i Västmanland, varav tre gånger under perioden 2000-2023:

 

2005      1 ad. str. Södra Ås i Nora 1.6 (FiV 37:110; VF Suppl. 45:90).

2011      1 3K+ str. (N) Kvicksund i Rytterne 7.5 (FiV 43[2-3]:31; VF Suppl. 52:91).

2020      1 3K+ str. (NO) Norsa i Munktorp 9.5 (FiV 52[2-3]:55; VF Suppl. 61:130).

 

Historik

 

Ett fynd gjordes före år 2000:

 

1999      1 ad. Seglingsberg i Ramnäs 7.8 (FiV 32:69; VF Suppl. 35:128).

 

Kommentar

 

Ett rapporterat fynd av 1 ex. vid Köpings flygplats i Köping den 1 juli 2002 har underkänts för publicering (FiV 34:122; VF Suppl. 40:146) liksom ett fynd vid Åvestbo i Västanfors den 13 mars 2015 (FiV 47[2-3]:62).

 

Tre fynd av obestämda skrikörnar C. pomarina/clanga har gjorts i Västmanland, samtliga före 1976:

 

1950      ”Även vid Wirsbosjön [Ramnäs], Västmanland, uppges en skrikörn (arten obestämd) ha observerats (B. Lagercrantz).” (Kai Curry-Lindahl 1951).

1968      1 ex. Asköviken i Västerås-Barkarö 7.5 (Jens Wahlstedt 1968).

1974      1 ex. Stora Mon i Nora 29.4 (FiV 22:10).

 

Senast uppdaterad 2024-01-31