Mindre sumphöna Zapornia parva (Scopoli 1769)

 

Förekomst

 

Arten uppträder mycket sällsynt i Västmanland. Sammanlagt är den påträffad 20 gånger, varav två (2) gånger under perioden 2000-2023.

 

2003      1 sj. Sjölundamaden i Arboga 16-22.5 (FiV 35:107; VF Suppl. 42:125).

2004      1 sj. Sjölundamaden 3-18.6 (FiV 36:124; VF Suppl. 44:84).

 

 

 

Historik

 

Före år 2000 gjordes 18 fynd av sammanlagt 20 individer:

 

1953      2 ex. Asköviken i Västerås-Barkarö 10.6-1.7 (Jens Wahlstedt 1955; Stig Lundberg & Tholi Lundqvist 1955).

1954      1 ex. Asköviken 3-4.6 (Stig Lundberg & Tholi Lundqvist 1955; Stig Lundberg 1955).

1960      1 ex. Stora Sumpen i Kolbäck 3.6 (Hans Avelin m.fl. 1962).

1961      1 ex. ”i närheten av Ramnäs” 21-27.5 (L. Blomberg 1962).

1967      1 ex. Stora Toften i Fläckebo 31.5 (Bertil Olsson 1968; VF Suppl. 33:98).

1976      1-2 sj. Asköviken i Västerås-Barkarö 15-20.6 (MVOF 8:76; VF 36:272).

1977      1 ex. Gångholmen i Västerås-Barkarö 29.5-10.6 (MVOF 9:45; VF 37:347).

1977      1 ♂ Frösshammarsviken i Arboga 1-2.7 (MVOF 10:57; VF 37:347).

1978      1 ♂ Storsjön i Möklinta 1-25.6 (MVOF 10:49; VF 38:258).

1978      1 ♂ Asköviken 22.6 (MVOF 10:49; VF 38:258).

1981      1 ex. Sörsjön i Sura 2.6 (FiV 13:77; VF Suppl. 33:98).

1985      1 ex. Asköviken 12-13.6 (FiV 17:64; VF 45:393).

1992      1 ex. Klockarbäcken i Hällefors 24-26.6 (FiV 24:98; VF Suppl. 19:53).

1993      1 ex. Hällsjön i Fläckebo/Haraker 4-9.6 1993 (FiV 25:81; VF Suppl. 21:68).

1994      1 ex. Norsa i Munktorp 9.5 (FiV 26:123; VF Suppl. 22:89).

1996      1 sj. Findlaviken i Arboga 29.4 (FiV 28:141; VF Suppl. 27:90).

1996      1 sj. Kolbäcksån vid Olberga i Sura 7-8.6 (FiV 28:141; VF Suppl. 27:90).

1999      1 sj. ”honläte” Östersjön vid Sura bruk i Sura 6.6 (VF Suppl. 33:98; FiV 31:113).

 

Kommentar

 

De två första fynden rapporterades ursprungligen som gällande dvärgsumphöna Z. pusilla. Det anses emellertid klarlagt att det i dessa fall rörde sig om förväxling med mindre sumphöna (Sten Wahlström 1968; SOF 1970, s. 61). Ett uppgivet fynd från Ångsjön i Irsta/Kärrbo den 13 juli 1953 (Jens Wahlstedt 2004) har inte publicerats.

 

Senast uppdaterad 2024-01-16