Nordsångare Phylloscopus borealis (Blasius 1858)

 

Förekomst

 

Nordsångaren räknas officiellt inte till de fågelarter som anses påträffade i Västmanland. Se dock nedan.

 

Kommentar

 

Ett rapporterat fynd från Bistorpet i Norberg den 22 juni 1991 har underkänts för publicering (FiV 25:100; VF, Suppl. 21:120).

Senast uppdaterad 2024-01-22