Nunnestenskvätta Oenanthe pleschanka (Lepechin 1770)

 

Förekomst

 

Nunnestenskvättan är påträffad en gång i Västmanland, men inte under perioden 1976-2018.

 

Historik

 

Före 1976 gjordes ett fynd:

 

1975      1 ♂ Näs i Fläckebo 5-7.10 (MVOF 7[2]:6; VF 35:333; Sylve Andersson 1976; Stefan Björklund 1978).

 

Rasförhållanden

 

Fyndet gäller sannolikt nominatrasen Oe. p. pleschanka.

 

Kommentar

 

Den aktuella fågeln bestämdes och publicerades ursprungligen som en medelhavsstenskvätta Oe. hispanica, men har efter ny granskning ombestämts till rubricerad art (VF 49:475). Fyndet är det första dokumenterade i Sverige (Tommy Tyrberg 1993).

 

Senast uppdaterad 2019-07-28