Ormörn Circaetus gallicus (J. F. Gmelin 1788)

 

Förekomst

 

Ormörnen räknas officiellt inte till de fågelarter som anses påträffade i Västmanland. Se dock nedan.

 

Kommentar

 

Följande tre rapporterade fynd har underkänts för publicering:

 

1982      Åholmen i Rytterne 29.5 (VF 46:328).

1997      Stora Lindessjön i Linde 8.5 (VF Suppl. 30:168).

2002      Holmbo i Kumla 27.7 (FiV 34:122; VF Suppl. 40:146; Yngve Wiklund 2002).

 

Senast uppdaterad 2024-01-31