Svarthalsad dopping Podiceps nigricollis C. L. Brehm 1831

 

Förekomst

 

Arten är påträffad elva gånger i Västmanland, varav nio gånger (20 ex., exklusive pulli) under perioden 1976-2017. Observationerna vid Asköviken 1976 har bedömts som häckning (Henry Hirsimäki & Leif Johansson 1977) och räknas här som ett fynd (3 ex.). År 2015 häckade ett par framgångsrikt (1 pull.) vid Frövisjön i Skultuna (FiV 47[2-3]:32) och 2016 häckade två par där med 1+2 pulli (FiV 48[2-3]:35). Även 2017 konstaterades häckning vid Frövisjön då upp till fem adulta fåglar och en dununge sågs (FiV 49[2-3]:34-5). Samtliga fynd 1976-2017:

 

1976      1 ad. Asköviken i Rytterne 14.7 (MVOF 8:70; VF 36:268).

1976      2 juv. Asköviken 19.8 (MVOF 8:70; VF 36:268).

1982      1 ex. Asköviken 9.5 (FiV 14:90; VF 42:304).

1988      2 ex. Fläcksjön i Fläckebo 13-17.5 (FiV 20:49; VF 48:382).

1991      1 ex. Turkiesjön i Ramnäs 12.6 (FiV 23:86; VF 51[7-8]:34).

2009      2 ad. r. Asköviken 2.5 (FiV 41:74; VF Suppl. 50:66).

2015      2 ad. + 1 pull. Frövisjön i Skultuna 19.6-13.8 (FiV 47[2-3]:32; VF Suppl. 56:68).

2016      4 ad. med 1+2 pulli Frövisjön 5.5-23.8 (FiV 48[2-3]:35; VF Suppl. 57:86).

2017      Som mest 5 ad. med 1 pull. Frövisjön 11.5-14.7 (FiV 49[2-3]:34-35; VF suppl. 58:87).

 

Historik

 

Före 1976 gjordes två fynd:

 

1954      1 ex. Boasjön i Rytterne 17.4 (Rolf Kumlin & Bo Kumlin 1955).

1970      1 ex. Gussjön i Fläckebo 4.10 (Arne Sjögren 1972).

 

Rasförhållanden

 

Fynden torde avse nominatrasen P. n. nigricollis.

Senast uppdaterad 2018-12-09