Präriemås Leucophaeus pipixcan (Wagler 1831)

 

Förekomst

 

Två fynd föreligger av präriemås i Västmanland, men det är högst troligt att de avser samma individ:

 

1982      1 ad. Blacken i Rytterne 22 och 24.5 samt Asköviken i Västerås-Barkarö 28.5-5.6 (FiV 14:99; VF 42:400).

 

 

Senast uppdaterad 2022-04-14