Präriemås Leucophaeus pipixcan (Wagler 1831)

 

Förekomst

 

Två fynd föreligger av präriemås i Västmanland, men inte under perioden 2000-2023.

 

Historik

 

Två fynd gjordes före år 2000, men det är högst troligt att de avser samma individ.

 

1982      1 ad. Blacken i Rytterne 22 och 24.5 samt Asköviken i Västerås-Barkarö 28.5-5.6 (FiV 14:99; VF 42:400).

 

 

Senast uppdaterad 2024-02-01