Purpurhäger Ardea purpurea Linné 1766

 

Förekomst

 

Purpurhägern har påträffats vid tre tillfällen i Västmanland, men inte under perioden 2000-2023. Samtliga fynd har gjorts under sensommar eller höst.

 

Historik

 

Före år 2000 gjordes tre fynd:

 

1981      1 ex., trol. 2K, Malmön i Köping 22-26.9 (FiV 13:71; VF 48:450).

1995      1 ad. Gnien i Ramnäs 25.8 och 27.8 (FiV 27:109; Roland Waara & Sören Larsson 1996; VF, Suppl. 25:125).

1995      1 2K Gnien i Ramnäs 2-3.9 (FiV 27:109; Roland Waara & Sören Larsson 1996; VF, Suppl. 25:125).

 

Rasförhållanden

 

Fynden gäller sannolikt nominatrasen A. p. purpurea.

 

Senast uppdaterad 2024-01-23