Rödfalk Falco naumanni Fleischer 1818

 

Förekomst

 

Rödfalken är påträffad två gånger i Västmanland, men inte under perioden 2000-2023:

 

Historik

 

Före år 2000 gjordes två fynd:

 

1960      1 ♂ Munktorp 10.7. Fågeln förvaras monterad i Naturhistoriska riksmuseets samlingar (Göran Frisk, in litt.).

1998      1 2K ♂ Rammsjön i Kil och Nya Pershyttan i Nora 10.5 (VF Suppl. 32:138; FiN 22:45; FiV 31:110).

 

Kommentar

 

Ett rapporterat fynd från Ulvsbo i Västanfors 19-25 april 1970 (Eero Kauramäki 1970), betraktas som osäkert. Visserligen talar flera av de iakttagna karaktärerna för rödfalk, men uppgiften nämns inte i Leif Lejdelins (1984) sammanställning och enligt Per Ålind (in litt.) är fyndet underkänt för publicering.

 

Senast uppdaterad 2024-01-18