Rödhalsad gås Branta ruficollis (Pallas 1769)

 

Förekomst

 

Arten har påträffats två gånger (troligen samma individ) i Västmanland, men inte under perioden 1976-2021.

 

Historik

 

Två fynd (av sannolikt samma ex.) gjordes före 1976:

 

1973      1 ex. Skanssjön i Hallstahammar 14.10 (Thomas Skoglund 1974).

1973      1 ex. Magsjön i Sura 26-28.10 (Sören Larsson m.fl. 1975; Lars Lindell 1974f).

 

Kommentar

 

Fynden bör, enligt min mening, anses som icke spontana, dels med tanke på att fågeln vid båda observationstillfällena sällskapade med kanadagäss B. canadensis, dels för att fynden ligger i tiden för stängningen av fågelparken på Djäkneberget i Västerås, där bl.a. rödhalsad gås hölls.

 

Senast uppdaterad 2022-04-13