Rödhalsad gås Branta ruficollis (Pallas 1769)

 

Förekomst

 

Arten har påträffats två gånger (troligen samma individ) i Västmanland, men inte under perioden 1976-2018.

 

Historik

 

Två fynd (av sannolikt samma ex.) gjordes före 1976:

 

1973      1 ex. Skanssjön i Hallstahammar 14.10 (Thomas Skoglund 1974).

1973      1 ex. Magsjön i Sura 26-28.10 (Sören Larsson m.fl. 1975; VF 33:249).

 

Kommentar

 

Fynden bör, enligt min mening, anses som icke spontana, dels med tanke på att fågeln vid båda observationstillfällena sällskapade med kanadagäss B. canadensis, dels för att fynden ligger i tiden för stängningen av fågelparken på Djäkneberget i Västerås, där bl.a. rödhalsad gås hölls.

 

Senast uppdaterad 2019-07-14