Rödhalsad gås Branta ruficollis (Pallas 1769)

 

Förekomst

 

Arten har påträffats tre gånger i Västmanland, varav en gång under perioden 2000-2023:

 

2023      2 2K r. Ålsvarta i Västerfärnebo 23-27.3 (Västmanlands rapportkommitté).

 

Historik

 

Två fynd (av sannolikt samma individ) gjordes före 1976:

 

1973      1 ex. Skanssjön i Svedvi 14.10 (Thomas Skoglund 1974).

1973      1 ex. Magsjön i Sura 26-28.10 (Sören Larsson m.fl. 1975; Lars Lindell 1974f).

 

Kommentar

 

Fynden på 1970-talet bör, enligt min mening, anses som icke spontana, dels med tanke på att fågeln vid båda observationstillfällena sällskapade med kanadagäss B. canadensis, dels för att fynden ligger i tiden för stängningen av fågelparken på Djäkneberget i Västerås, där bland annat rödhalsad gås hölls. Fyndet år 2023 har däremot bedömts som spontant.

 

Senast uppdaterad 2024-03-13