Rödhalsad snäppa Calidris ruficollis (Pallas 1776)

 

Förekomst

 

Arten är påträffad en gång i Västmanland, men inte under perioden 2000-2023.

 

Historik

 

Ett fynd gjordes före år 2000:

 

1989      1 ad. Hötjärnen i Grängesberg/Ljusnarsberg 1.8 (VF 49:470; FiD 23:64; Bertil Rahm 1990b).

 

Senast uppdaterad 2024-02-01