Rödspov Limosa limosa (Linné 1758)

 

Förekomst

 

Rödspoven uppträder årligen i Västmanland, framför allt som genomflyttare under våren. Vanligen ses den ensam eller parvis, och oftast som rastande i våta marker. Tillfälligt kan fåglarna också spela, dock utan att bli kvar på lokalen. Under perioden 1976-2017 har häckning konstaterats en gång vid Nötmyran i Västerfärnebo, där bl.a. två fåglar varnade intensivt den 2 juli 1978 (MVOF 10:51; Bo Eriksson 1979). Häckning ägde sannolikt rum också vid Höskovsmossen i Västerfärnebo 1979 (FiV 11:78; Erik Andersson & Kjell Eklund, opubl.). Rödspovens förekomst i landskapet har från och med 1980-talet uppvisat en negativ trend. Antalet höstfynd har däremot ökat markant under 2000-talet.

 

 

 

 

Historik

 

Det första dokumenterade fyndet i Västmanland gjordes 1948 och utgörs av en konstaterad häckning vid Almossen i Sala (VF 32:226). På 1950-talet gjordes två fynd, båda vid Asköviken i Dingtuna/Rytterne/Västerås-Barkarö; 1 ex. den 18 april 1951 (Sten-Bertil Fredriksson 1953; Sten-Bertil Fredriksson & Olle Tenow 1954) och 1 ex. den 8 maj 1955 (Sten Dreborg 1956; Rolf Kumlin & Bo Kumlin 1956). Enligt Sten Dreborg (1956) skulle fyndet vid Asköviken 1955 vara det tredje vid lokalen, men enligt tillgängliga uppgifter var det blott det andra. Under perioden 1963-75 iakttogs rödspoven nästan årligen, fynd saknas endast 1968. Tre häckningar konstaterades under 1970-talet; vid Fläcksjön i Fläckebo 1970 och 1972 (VF 32:226; Stefan Björklund 1973d; Stefan Björklund 1973e; Sören Larsson, opubl.) samt vid Spaden i Hed 1973 (Jörgen Lindberg, in litt.). Stationära fåglar i juni tyder på ytterligare häckningar, eller häckningsförsök, vid Lagårdssjön i Kolbäck 1973-74, Gorgen i Västerfärnebo 1973-75 samt vid Fläcksjön 1974. Det på året tidigaste fyndet före 1976, gjordes vid Ribbholmen i Säby den 10 april 1973 (Thomas Pettersson m.fl., opubl.). De fåtaliga högsommar- och höstfynden var, förutom häckningsfynden: 1 ex. Lagårdssjön i Kolbäck 22-23 juli 1970 (Anonym 1970h; Bo Wallin 1970) resp. 2 ex. vid Asköviken den 21 september 1975 (Anders Arnell m.fl., opubl.). De största ansamlingarna, 4 ex., noterades vid Fläcksjön den 1 maj 1971 (Anonym 1971) resp. den 14 maj 1972 (Stefan Björklund 1973e).

 

Flyttning och övervintring

 

Rödspoven iakttas framför allt under vårsträcket, som kulminerar i slutet av april eller i början av maj. Det tidigaste fyndet under perioden 1976-2017 gjordes vid Gussjömyran i Fläckebo den 10 april 1988 (Kjell Eklund, opubl.). Observationer efter 20 maj är förhållandevis ovanliga och de senaste vårfynden har gjorts enligt följande:

 

1978      1 ex. Mölntorp i Säby 8.6 (MVOF 10:51).

1993      1 ex. Österhammarssjön i Fellingsbro 6.6 (FiV 25:85).

2001      1 ex. Gnien i Ramnäs 31.5 (FiV 33:80).

2003      1 ex. Asköviken i Västerås-Barkarö 24.6 (FiV 35:113).

2004      1 ex. Norsa i Munktorp 27-28.5 (FiV 36:130).

2004      1 ex. Asköviken 30.5 (FiV 36:130).

2004      1 ex. Sjölundamaden i Arboga 30.5 (FiV 36:130).

2006      1 ex. Fläcksjön i Fläckebo 18-30.5 (FiV 38:121).

2006      1 ad. Asköviken 29.5 och 6.6 (FiV 38:121).

2007      1 ex. Asköviken 1-23.5 (FiV 39:75).

2007      1 ex. Hötjärn i Grängesberg/Ljusnarsberg 28.5 (FiV 39:75).

2011      1 ex. Frövisjön i Skultuna 27.5-14.6 (FiV 43[2-3]:36).

2011      1 ad. Asköviken 2-19.6 (FiV 43[2-3]:36).

2012      1 r. Gnien i Ramnäs 18-21.5 (FiV 44[2-3]:37).

2012      1 r. Asköviken 22.5 (FiV 44[2-3]:37).

2013      1 ex. Asköviken 17-30.5 och 5.6 (FiV 45[2-3]:38).

2015      1 ex. Gnien 21-22.5 och 31.5-7.6 (FiV 47[2-3]:42).

2015      1 ad. Asköviken 24.5 (FiV 47[2-3]:42).

2016      1 r. Asköviken vid Lövsta i Dingtuna 21.6 (FiV 48[2-3]:43-44).

2017      1 r. Lisjö ängar i Sura 30-31.5 (FiV 49[2-3]:44).

 

Åtta sommarfynd (juli-augusti; exklusive häckningar) är kända, varav de senaste på året gjordes dels vid Hötjärn i Grängesberg/Ljusnarsberg den 24 augusti 1995 (FiD 29:70), dels av 3-6 1K vid Asköviken 21-25 augusti 2002 (FiV 34:106).

 

Därtill föreligger följande fynd, som kan gälla rasen L. l. islandica Brehm 1831 eller fåglar av nominatrasen med ett östligt ursprung.

 

1999      1 juv. Asköviken i Västerås-Barkarö 11.9 (FiV 31:120).

2000      2 1K r. Gnien i Ramnäs 9-10.8 (FiV 37:118).

2001      1 ex. Asköviken 26.8 (FiV 33:80).

2001      1 ex. Asköviken 2.9 (FiV 33:80).

2002      1-6 1K r. Asköviken 18.8-3.9 (FiV 34:106; FiV 37:118).

2003      1-2 1K r. Malmön i Köping och Norsa i Munktorp 17.9-10.10 (FiV 35:113).

2003      1-3 1K r. Gnien i Ramnäs 17-29.9 (FiV 35:113).

2005      1 ad. r. Norsa, Munktorp, 27-28.8 (FiV 37:118).

2005      1 1K r. Norsa 30.8 (FiV 37:118).

2005      1 1K r. Norsa 6-9.9 (FiV 37:118).

2005      1-3 1K r. Asköviken 12.9-13.10 (FiV 37:118).

2006      1 str. (SV) Älgtorp i Odensvi 2.9 (FiV 38:121).

2009      1 1K r. Gorgen vid Hällby i Västerfärnebo 4-27.10 (FiV 41:87).

2011      1 r. Asköviken 8.9 (FiV 43[2-3]:36).

2013      1 r. Norsa 3.5 (VF Suppl. 54:100).

2014      2 r. Frövisjön i Skultuna 5.9 (FiV 46[2-3]:41).

2014      1 1K str. (S) Lisjöviken i Sura 5.10 (FiV 46[2-3]:42).

2016      1 1K r.  Frövisjön i Skultuna 9.9 (Pentti J. Tatti, opubl.).

2016      1 1K r. Asköviken i Västerås-Barkarö 11-14.9 (FiV 48[2-3]:44).

2016      2 r. Norsa i Munktorp 13-15.9 (FiV 48[2-3]:44).

2016      1 r. Norsa 19.9 (FiV 48[2-3]:44).

2017      1 1K r. Norsa 1.9 (FiV 49[2-3]:43).

2017      1 1K r. Asköviken 8-10.9 (FiV 49[2-3]:43).

 

De största ansamlingarna med rödspovar som setts i landskapet är fyra fåglar vid Fläcksjön den 25 april 1976 (MVOF 8:77), 6 rastande vid Gnien i Ramnäs den 17 juli 1998 (FiV 30[2]:38) samt 6 1K vid Asköviken 21-25 augusti 2002 (FiV 34:106).

 

 

 

Rasförhållanden

 

Arten är företrädd av nominatrasen L. l. limosa. De sensommar- och höstfynd som gjorts på senare år kan dock handla om rasen L. l. islandica BREHM 1831, se ovan. Därtill föreligger ett vårfynd av den senare rasen:

 

2013      1 r. Norsa i Munktorp 3.5 (FiV 45[2-3]:38).

 

Kommentar

 

Ett fynd av en obestämd röd- eller myrspov L. limosa/lapponica föreligger från Ervalla den 5 juni 1977 (Per Angelstam, opubl.).

 

Senast uppdaterad 2018-08-15