Sandlöpare Calidris alba (Pallas 1764)

 

Förekomst

 

Sandlöparen är en sällsynt och oregelbundet observerad genomflyttare under sommar och höst. Sammanlagt har den rapporterats 79 gånger, varav 11 gånger (23 ex.) under perioden 2000-2023.

 

 

Historik

 

Tre fynd gjordes före 1976:

 

1964      1 ex. Gimpelstenarna i Ängsö 5.6 (VF 33:249).

1967      1 ex. Malmön i Köping 28.7-3.8 (VF 28:56; Arne Eklöw 1970).

1972      2 ex. Orrleken i Grängesberg 17.9 (VF 32:228; Kjell Bylin 1975, s. 336).

 

Under 1980- och 1990-talen var den i det närmaste årlig för att efter millennieskiftet åter ha blivit mycket sällsynt med åtskilliga år mellan iakttagelserna. Under perioden 1976-1999 kom drygt 80 % av rapporterna från en och samma lokal, Hötjärnen i Grängesberg/Ljusnarsberg.

 

 

Veckovis fördelning av sandlöpare under perioden 1976-1999.

 

Två vårfynd har gjorts genom tiderna, båda före år 2000:

 

1964      1 ex. Gimpelstenarna i Ängsö 5.6 (VF 33:249).

1983      1 r. Notudden i Fläckebo 29.5 (FiV 15:86).

 

Flyttning och övervintring

 

Höststräcket inleds i mitten av juli, som tidigast den 13 juli. Sträcket kulminerar i början eller mitten av augusti. Därefter synes en topp finnas även i september och det på året senaste fyndet är den 28 september.

 

Under perioden 1976-2023 är ett vårfynd rapporterat:

 

1983      1 r. Notudden i Fläckebo 29.5 (FiV 15:86).

 

Oftast har enstaka fåglar eller små sällskap setts, men följande större (minst 5 ex.) ansamlingar eller flockar har noterats under perioden 1976-2023:

 

1987      7 r. Hötjärnen i Grängesberg/Ljusnarsberg 2.8 (FiD 21:77).

2009      8 str. (SV) Klovstenen i Kolbäck 28.9 (FiV 41:84).

 

Kommentar

 

Ett rapporterat fynd av en fågel vid Hötjärnen i Grängesberg/Ljusnarsberg den 5 juni 1999 har underkänts för publicering (FiD 34:91).

 

Senast uppdaterad 2024-03-18