Sandlöpare Calidris alba (Pallas 1764)

 

Förekomst

 

Sandlöparen är en sällsynt och oregelbundet observerad genomflyttare under sommar och höst. Sammanlagt har den rapporterats 92 gånger, varav 89 gånger under perioden 1976-2021. Under 1980- och 1990-talen var den i det närmaste årlig för att därefter åter ha blivit mycket sällsynt med åtskilliga år mellan iakttagelserna. Under perioden 1976-2021 kom drygt 80 % av rapporterna från en och samma lokal, Hötjärnen i Grängesberg/Ljusnarsberg.

 

 

 

Historik

 

Tre fynd gjordes före 1976:

 

1964      1 ex. Gimpelstenarna i Ängsö 5.6 (VF 33:249).

1967      1 ex. Malmön i Köping 28.7-3.8 (VF 28:56; Arne Eklöw 1970).

1972      2 ex. Orrleken i Grängesberg 17.9 (VF 32:228; Kjell Bylin 1975, s. 336).

 

Flyttning och övervintring

 

Höststräcket inleds i mitten av juli, som tidigast den 13 juli. Sträcket kulminerar i början eller mitten av augusti. Därefter synes en topp finnas även i september och det på året senaste fyndet är den 28 september.

 

Under perioden 1976-2021 är ett vårfynd rapporterat:

 

1983      1 r. Notudden i Fläckebo 29.5 (FiV 15:86).

 

Oftast har enstaka fåglar eller små sällskap setts, men följande större (minst 5 ex.) ansamlingar eller flockar har noterats under perioden 1976-2021:

 

1987      7 r. Hötjärnen i Grängesberg/Ljusnarsberg 2.8 (FiD 21:77).

2009      8 str. (SV) Klovstenen i Kolbäck 28.9 (FiV 41:84).

 

Kommentar

 

Ett rapporterat fynd av en fågel vid Hötjärnen i Grängesberg/Ljusnarsberg den 5 juni 1999 har underkänts för publicering (FiD 34:91).

 

Senast uppdaterad 2022-04-13