Silkeshäger Egretta garzetta (Linné 1766)

 

Förekomst

 

Silkeshägern har påträffats fem gånger i Västmanland, varav tre gånger under perioden 2000-2023:

 

2015      1 ad. Svartån vid Ekeby i Skultuna 14.5 och senare under dagen Fläcksjön i Fläckebo (FiV 47[2-3]:33; VF Suppl. 56:74; Sören Larsson 2015).

2022      1 r. Öster Bännbäck i Möklinta 12.5 (FiV 55[2-3]:46).

2022      1 ex. Asköviken i Dingtuna 28-29.5 (FiV 55[2-3]:46).

 

Historik

 

Två fynd gjordes före år 2000:

 

1968      1 ex. Kolbäcksån vid Surahammar i Sura 14-20.10 (VF 29:121).

1971      1 ex. Hällsjön i Fläckebo/Haraker 15.5 (VF 32:226; Bertil Oldén 1971).

 

Rasförhållanden

 

Fynden gäller sannolikt nominatrasen E. g. garzetta.

 

Senast uppdaterad 2024-01-23