Sibirisk tundrapipare Pluvialis fulva (J. F. Gmelin 1789)

 

Förekomst

 

Arten har påträffats en gång i Västmanland, men inte under perioden 2000-2022.

 

Historik

 

Före år 2000 gjordes ett fynd:

 

1989      1 1K Hötjärn i Grängesberg/Ljusnarsberg 26.9 (VF 49:470; FiD 23:64; Bertil Rahm 1990a).

 

Kommentar

 

Följande två fynd av tundrapipare har inte ansetts helt säkert kunna hänföras till art:

 

1995      1 ad. ♀ Asköviken i Dingtuna 2.7 (VF Suppl. 25:129; FiV 27:125).

2000      1 ad. Hötjärn i Grängesberg/Ljusnarsberg 7.9 (FiV 32:77; VF Suppl. 35:130; VF Suppl. 49: 112).

 

Ett rapporterat fynd av obestämd tundrapipare vid Asköviken i Rytterne 28.9 2022 har underkänts av Birdlife Sveriges raritetskommitté (VF Suppl. 63:183).

 

Senast uppdaterad 2023-12-10