Skärfläcka Recurvirostra avosetta Linné 1758

 

Förekomst

 

Skärfläckan är påträffad tio gånger i Västmanland, varav sju gånger under perioden 2000-2023:

 

2002      1 r. Stora Sandskär i Västerås-Barkarö 25.4 (FiV 34:105; VF Suppl. 40:84).

2003      1 r. Norsa i Munktorp 13.5 (FiV 35:109).

2007      1 r. Asköviken vid Rudö i Rytterne 4.7 (FiV 39:71).

2023      2 r. Asköviken i Västerås-Barkarö 11-17.7 (Västmanlands rapportkommitté).

2023      1 r. Malmön i Köping 16.8 (Västmanlands rapportkommitté).

2023      1 ad. r. Asköviken 17.8 (Västmanlands rapportkommitté).

2023      1 r. Bocksjön i Tortuna 23-24.9 (Västmanlands rapportkommitté).

 

Historik

 

Före år 2000 gjordes tre fynd:

 

1970      1-3 ex. Asköviken i Västerås-Barkarö 24-31.5 (Arne Sjögren 1972).

     1982      1 ex. Sjöhagen i Västerås 8-13.9 (FiV 14:97; VF 49:405).

1987      1 ex. Fläcksjön i Fläckebo 20.4 (FiV 19:69; VF 47:393).

Senast uppdaterad 2024-03-16