Skärsnäppa Calidris maritima (Brünnich 1764)

 

Förekomst

 

Skärsnäppan har påträffats åtta gånger i Västmanland, varav fyra gånger under perioden 2000-2023. Fyra fynd har gjorts på våren (19.4-4.5) och fyra på hösten (11.10-5.11):

 

2004      1 r. Gimpelstenarna i Ängsö 21.4 (FiV 36:128; VF Suppl. 44:86).

2020      2 r. Nyckelgrundsstenen, Hjälmaren, i Arboga 30.10 (FiV 52[2-3]:48; VF Suppl. 61:103).

2022      1 ex. Lilla Blacken i Rytterne 5.11 (FiV 55[2-3]:38-39).

2023      1 r. Uddnäs, Fagersta, i Västanfors 23.10 (Västmanlands rapportkommitté).

 

Historik

 

Före år 2000 gjordes fyra fynd:

 

1977      1 ex. Övre Sundet i Ramsberg 4.5 (FiV 20:80; VF 48:420).

1980      1 r. Gussjön i Fläckebo 19.4 (FiV 12:71; VF 49:405).

1985      1 r. Gussjön 1.5 (FiV 17:67; VF 49:405).

1989      1 r. Vagnshäll i Ervalla/Näsby 11.10 (FiV 21:71; VF 49:405).

 

 

Senast uppdaterad 2024-03-18