Skedstork Platalea leucorodia Linné 1758

 

Förekomst

 

Skedstorken har påträffats en gång i Västmanland:

 

1999      2 ad. Kvarnsjön i Arboga 15.8 (VF Suppl. 33:86; FiV 31:98).

 

Rasförhållanden

 

Fyndet gäller sannolikt nominatrasen P. l. leucorodia.

Senast uppdaterad 2022-04-24