Skedstork Platalea leucorodia Linné 1758

 

Förekomst

 

Skedstork har inte med tillfredsställande säkerhet påträffats i Västmanland, se dock nedan.

 

Kommentar

 

Ett tidigare publicerat fynd (VF Suppl. 33:86; FiV 31:98) av två fåglar vid Kvarnsjön i Arboga den 15 augusti 1999, har vid förnyad granskning av Västmanlands rapportkommitté underkänts (FiV 55[2-3]:67).

 

Senast uppdaterad 2024-01-15