Småtärna Sternula albifrons Pallas 1764

 

Förekomst

 

Småtärnan har påträffats 14 gånger (17 ex.), varav 5 gånger (7 ex.) under perioden 2000-2022. Flertalet fynd har gjorts under sensommaren. Förteckning över fynden:

 

2000      1 ad. Snesarboudde i Kärrbo 27.7 (FiV 32:84; VF Suppl. 35:88).

2003      1 ad. r. Blacken i Rytterne 28.7 (FiV 35:118; VF Suppl. 42:137).

2004      1 ex. Väster Bännbäck i Möklinta 10.7 (FiV 36:136).

2006      1 ad. str. (SV) Kvicksund i Rytterne 21.7 (FiV 38:127).

2010      3 ad. Malmön i Köping 14.7 (FiV 42[2-3]:38).

 

 

Historik

 

Före år 2000 gjordes 9 fynd (10 ex.):

 

1968      1 ex. Köping 10.7 (Hans Avelin 1970).

1978      1 ex. Väringen i Näsby 7-8.9 (FiV 20:80; VF 48:420).

1982      1 ex. Fläcksjön i Fläckebo 22.5 (FiV 14:100; VF 42:318).

1987      1 str. (V) Kvicksund i Rytterne 28.7 (FiS 20:12; OKE 1994, s. 96).

1992      1 ad. r. Nyckelgrundet i Arboga 16.7 (FiV 40:82).

1992      1 str. (V) Kvicksund 13.8 (OKE 1994, s. 96; FiS 26[2]:42; VF Suppl. 33:106).

1993      2 str. (V) Kvicksund 8.8 (FiS 27:104).

1994      1 ex. Gnien i Ramnäs 11.6 (FiV 26:129; VF Suppl. 33:106).

1995      1 juv. Nyckelgrundet i Arboga 31.7 (FiN 19:51; VF Suppl. 33:106).

 

Rasförhållanden

 

Fynden torde avse nominatrasen S. a. albifrons.

 

Senast uppdaterad 2023-07-17