Sommargylling Oriolus oriolus (Linné 1758)

 

Förekomst

 

Sommargyllingen uppträder sällsynt, ej årligen, främst under försommaren från slutet av maj till mitten av juni. Sammanlagt har 125 fynd gjorts, varav 100 fynd under perioden 1976-2017. Fynd saknas helt under åtta av de 42 senaste åren. Det stora flertalet fynd gäller sjungande hannar, men som sällan uppträder på samma lokal mer än en dag. Av de 19 rapporterade gyllingar där åldern har uppgivits, har hälften varit ettåriga (2K) och hälften äldre (3K+). Det finns inget som tyder på att sommargyllingen skulle ha gjort något häckningsförsök i landskapet, men notabelt är ett fynd av ett ”par” vid Norra Hästhagen i Björskog den 9 juni 2015 (FiV 47[2-3]:57).

 

Lokaler med fynd av sommargylling 1976-2017. 

 

Fynd i juli månad är ovanligt och höstfynd från och med augusti saknas helt. Julifynd 1976-2017:

 

1976      1 2K ♂ sj. Asköviken i Västerås-Barkarö 4.7 (MVOF 8:80).

1979      1 ♂ sj. Skutterön i Rytterne 6.7 (FiV 11:82).

1983      1 3K+ ♂ sj. Bäcktorp i Fellingsbro 28.7 (FiV 15:93).

1987      1 ♂ sj. Hönsgärdet i Norberg och Högfors i Karbenning 30.6-28.7 (FiV 19:78).

 

På våren ses sommargyllingen endast undantagsvis före slutet av maj och de tidigaste fynden är följande:

 

1982      1 sj. Norrmogen i Ramsberg 16.5 (FiV 14:104).

1985      1 sj. Holmaviken i Västerås-Barkarö 19.5 (FiV 17:77).

2000      1 sj. Meling i Västanfors 20.5 (FiV 32:95).

2001      1 ad. ♂ sj. Långholmen i Kärrbo 14.5 (Staffan Öström, opubl.).

2012      1 sj. Kyrkberget i Lindes 19.5 (FiV 44[2-3]:54).

 

 

 

Historik

 

Det första kända fyndet av sommargylling i Västmanland gjordes år 1953 i Hallstahammar: ”En ropande hanne uppehöll sig i Hallstahammarstrakten en kort tid 1953...” (Jens Wahlstedt 1955); ”...iakttogs i Västmanland för första gången sommaren 1953 vid Hallstahammar (H. Rylander).” (Bertil Walldén 1955, s. 224); ”Under sommaren har så en Sommargylling varit här i Hallstahammar, jag blev uppringd av den som iaktagit den och cyklade omedelbart dit och hade turen att få se denna vackra fågel, det var en hanne.” (ur brev den 5 september 1953 från konservator K. H. Rylander till Västmanlands Naturvetenskapliga Förening); ”Konservator Rylander hade i sommar iakttagit sommargyllingen vid Hallstahammar. Sannolikt hade den också varit där sommaren 1951.” (V.N.F. 1953-10-29, § 3).

 

Samma år uppträdde gyllingen även vid Broholmen i Kolbäck, liksom den även gjorde de närmast följande åren: ”Bland Broholmens lundar med de stora väldiga ekarna har under åren 1953-1957 sommargyllingen hållit till. Åtminstone en hane har låtit höra sin gälla vissling. Sommaren 1957 har det uppgivits att två fåglar skulle ha observerats. Man har ej lyckats fastställa om häckning förekommit, men det verkar troligt. Förmodligen är det Mälardalens milda klimat med värmeöverskott som fört den arten till dessa trakter.” (Erik Strandell 1958).

 

Även 1954 iakttogs den åter i Hallstahammar: ”...ett exemplar vid Hallstahammar, Västmanland, där den dock visat sig även 1953 (K. H. Rylander).” (Stig Lundberg 1955).

 

Under återstoden av 1950-talet rapporterades sommargylling ytterligare en gång: ”...och för några år sedan noterades en verkligt celeber gäst. Det var en sommargylling, som tillfälligt uppehöll sig i ett buskage [Tippen vid Östersjön i Sura].” (Harald Wedérus 1958).  ”Som särskilt celebra gäster må nämnas sommargylling... [Tippen, 1950-talet].” (Göran Lundqvist 1972).

 

Under 1960-talet och 1970-talets första hälft föreligger följande fynd:

 

1960         ”Den 30.5.1960 sågs och hördes en utfärgad hane vid Broholmen nära Strömsholm [Kolbäck] (Leif Eriksson, Hans-Olof Hell­kvist, Tore Nilsson).” (VF 21:317)

1961         ”1 utfärg. ♂ vid Löts gård [Rytterne] nära Asköviken i Mälaren 28.5.1961 (K. Adolfsson)...” (Tore Ernholdt 1966).

1961         1 sj. Gnien i Ramnäs 4.6 (VF 22:323).

1961-63    Har observerats vid midsommar varje år. 1961-62, vid Lövsta [Dingtuna] 1963 på Tidö [Rytterne] (H.J).” (Christer Svensk m. fl. 1964).

1962         ”Sommargyllingen sjöng i strandskogen [Djupen i Ramnäs] 1962...”  (Bertil Eriksson 1972).

1962         ”Den 16-17 juni 1962 kunde undertecknad samt Hans Avelin och Carl Nordlund iaktta och höra en icke utfärgad sommargylling vid Lövsta gård [Dingtuna] intill Asköviken i Västman­land.” (Carl-Holger Johansson 1963b). ”Ett ex. sågs 16.-18.6.1962 i Askövikens närhet, Vstm.” (Carl Holger Johansson 1964b).

1965         1 ex. Asköviken i Västerås-Barkarö 7.6 resp. 25.6 (Gunnar Forsman & Gunnar Pettersson 1966).

1966         ”En outfärgad hane sjöng vid Broholmen, Munktorps sn [Kolbäck!], den 12.6.1966 (HOH, Lars Karlsson).” (VF 27:78).

1969         1 sj. Asköviken i Västerås-Barkarö 7.6 (Per Ålind, opubl.).

1970         1 sj. Kvarntorpet i Västerås-Barkarö 14.6 (MVOF 1[3]:9, VF 31:202).

1971         1 sj. Lövsta i Dingtuna 21.5 (MVOF 3[1]:14, VF 31:204).

1971         1 sj. Askö i Västerås-Barkarö 22.5 (MVOF 3[1]:14, VF 31:204).

1971         1 sj. Asköviken i Västerås-Barkarö 30.5 (MVOF 3[1]:14, VF 31:204).

1971         1 sj. Nötmyran i Västerfärnebo 18.6 (VF 31:204).

1972         1 ad. ♂ sj. Ängsö slott i Ängsö 24.6 (MVOF 3[2]:29, VF 32:228).

1972         1 sj. Furunäs i Ervalla 20.7 (Torsten Lindstedt, opubl.).

1972         1 sj. Tidö i Rytterne 23-27.7 (MVOF 4[1]:23, VF 32:228).

1974         1 ex. Ängsön i Ängsö 12.6 (MVOF 7[2]:5).

1974         1 ex. Kvicksund i Rytterne juni (MVOF 7[2]:5).

1975         1 sj. Asköviken i Västerås-Barkarö 18.5 (MVOF 7[2]:5, VF 35:322).

 

Rasförhållanden

 

Arten är företrädd av nominatrasen O. o. oriolus.

 

Senast uppdaterad 2018-08-18