Spetsbergsgås Anser brachyrhynchus Baillon 1833

 

Förekomst

 

Spetsbergsgåsen uppträder sällsynt under sträckperioderna vår och höst. Sedan mitten av 1980-talet har den dock varit regelbunden på våren. Uppträdandet 2012, såväl vår som höst, var dock ovanligt talrikt, liksom var och en av vårarna 2014-2017.

 

 

 

Historik

 

Före 1976 är blott fyra fynd kända:

 

1871      ”Anser brachyrhynchus. - I slutet af september 1871 sköts i en skogssjö i trakten af Nora en för tillfället ensam gåsfogel, hvilken sedan infördes till staden och till mig öfverlemnades för artens bestämmande, då hon befanns vara en Anser brachyrhynchus.” (Carl Gustaf Löwenhjelm 1872); ”...anträffad vid... ...nära Nora (1871)...” (Carl Agardh Westerlund 1878-1905, II, s. 149; Anton Stuxberg 1889).

1969      1 str. Asköviken i Västerås-Barkarö 7.5 (VF 29:237).

1971      1 ex. Västersjön i Sura 20.7-3.8 (VF 31:203).

1974      1 ex. Gnien i Ramnäs 26.3 (VF 34:234).

 

Flyttning och övervintring

 

Under hösten är spetsbergsgåsen en inte helt regelbunden gäst och är noterad i genomsnitt varannan (21) av höstarna 1976-2017, oftast enstaka fåglar eller mindre sällskap, men ibland, och allt oftare under senare år, görs iakttagelser av större ansamlingar och flockar (minst 25 ex.):

 

2004      40 str. (S) Södra Kilbäcken i Ramnäs 5.10 (FiV 36:105).

2005      80 r. Köpingsön i Köping 2.11 (FiV 37:92).

2006      30 r. Galten vid Rågsäcken i Munktorp 1.10 (FiV 38:90).

2009      37 str. (V) Kvicksund 30.10 (FiV 41:61).

2009      26 str. (S) Lisjö i Sura 10.11 (FiV 41:62).

2011      Asköviken i Västerås-Barkarö 25.9-5.10, som mest 32 r. 4.10 (FiV 43[2-3]:19).

2011      29 r. Lagårdssjön, Kolbäck, 1.10 (FiV 43[2-3]:19).

2012      Max 45 r. Frövisjön i Skultuna 12.10 (FiV 44[2-3]:20).

2015      28 r. Lagårdssjön i Kolbäck 28-29.9 (FiV 47[2-3]:25)

2015      Asköviken 6-8.10, som mest 28 r. 6.10 (FiV 47[2-3]:25).

2015      Gussjön i Fläckebo 24.10-11.11, som mest 50 r. 26.10 (FiV 47[2-3]:25).

2015      70 str. (S) Bockmurholmen i Västervåla 3.11 (FiV 47[2-3]:25).

2017      50 str. Flyten (Trummelsberg) i Västervåla 1.12 (FiV 49[2-3]:25).

 

Från och med 1983 har spetsbergsgåsen iakttagits årligen på vårflyttningen, sedan slutet av 1980-talet också med ett markant högre antal individer. En allt högre andel av fåglarna rastar dessutom. Sträcket kulminerar i slutet av mars eller i början av april och arten ses endast sällsynt i maj månad. Oftast uppträder den ensam eller i små grupper, nästan alltid tillsammans med sädgäss. Vid några tillfällen, framför allt under de senaste åren, har större flockar eller ansamlingar noterats, som mest i följande fall (minst 50 ex.):

 

2007      Sörsalbo i Västerfärnebo 23.3-5.4, som mest 57 r. 5.4 (FiV 39:44).

2008      Sörsalbo i Västerfärnebo 8.3-15.4, som mest 80 r. 5.4 (FiV 40:44).

2010      53 r. Gnien i Ramnäs 19.4 (FiV 42[2-3]:19).

2012      120 r. Frövisjön i Skultuna 23.3-23.4 (FiV 44[2-3]:20).

2013      52 str. (NO) Västervåla 10.5 (FiV 45[2-3]:20).

2014      70 str. (N) Backgården i Västanfors 9.3 (FiV 46[2-3]:22).

2014      70 r. Frövisjön i Skultuna 10.3 (FiV 46[2-3]:22).

2014      50 ex. Sjömosjön i Fellingsbro 4.4 (FiV 46[2-3]:22).

2014      56 str. (NO) Framnäs i Västervåla 27.4 (FiV 46[2-3]:22).

2015      Hällby i Västerfärnebo 13.4-3.5, som mest 111 r. 20.4 (FiV 47[2-3]:25).

2016      64 r. Gnien i Ramnäs 17.3 (Inger-Marie Carlsen m.fl., opubl.).

2016      Frövisjön i Skultuna 26-28.3, som mest 187 r. 27.3 (FiV 48[2-3]:28). 

2016      Hällby i Västerfärnebo 26.3-16.4, som mest 95 r. 26.3 (FiV 48[2-3]:28).

2016      102 r. Sörsalbo i Västerfärnebo 3.4 (FiV 48[2-3]:28).

2017      50 r. Frövisjön 12.3 (FiV 49[2-3]:25).

2017      74 r. Sörsalbo i Västerfärnebo 18.3 (FiV 49[2-3]:25).

2017      65 r. Sand i Västerfärnebo 22.3 (FiV 49[2-3]:25).

2017      Sörsalbo 5-20.4, som mest 128 r. 14.4 (FiV 49[2-3]:25).

2017      87 str. (NO) Stora Grillsjön i Västervåla 23.4 (FiV 49[2-3]:25).

 

Övriga årstider är spetsbergsgåsen mycket sällsynt. Tre sommarfynd (juni-augusti) är kända från perioden 1976-2017:

 

2000      1 ex. Gnien i Ramnäs 4.8 (Ralf Lundmark, opubl.).

2010      1 r. Asköviken i Västerås-Barkarö 30.8 (Janne Virking, opubl.).

2013      1 r. Frövisjön i Skultuna 1-9.6 (Pentti J. Tatti m.fl., opubl.).

 

Ett vinterfynd är känt från den rekordmilda vintern 1989/90, då 1 ex. sågs vid Asköviken den 7 januari (Daniel Green, opubl.). Ytterligare ”äkta” vinterfynd gjordes 2012, då 1-2 ex. uppehöll sig i Kolbäck och Säby 4-8 januari (FiV 44[2-3]:20). Därutöver föreligger fynd från perioden 9-29 februari, dvs. tidiga vårfynd, åren 1990, 1998, 2000, 2004, 2008 och 2014-2016 samt ett sent höstfynd i december 2017.

 

 

 

Senast uppdaterad 2018-08-10