Stäppörn Aquila nipalensis Hodgson 1833

 

Förekomst

 

Stäppörnen är påträffad en gång i Västmanland:

 

2011      1 3K+ Malmön i Köping 1.5 (FiV 43[2-3]:31; VF Suppl. 52:92; Jörgen Lindberg 2012).

 

Rasförhållanden

 

Fyndet avser sannolikt rasen A. n. orientalis Cabanis 1854.

 

Senast uppdaterad 2024-01-31