Stormfågel Fulmarus glacialis (Linné 1761)

 

Förekomst

 

Stormfågeln har påträffats en gång i Västmanland, men inte under perioden 2000-2023.

 

Historik

 

Ett (1) fynd föreligger:

 

1993      1 ex. funnet dött vid Trätten i Norberg 19.1 (FiV 25:66; VF Suppl. 21:54).

 

Rasförhållanden

 

Fyndet gäller sannolikt nominatrasen F. g. glacialis.

 

Senast uppdaterad 2024-01-15