Stäpphök Circus macrourus (S. G. Gmelin 1771)

 

Förekomst

 

Stäpphöken har påträffats 167 gånger i Västmanland, varav 159 gånger under perioden 2000-2023. Antalet fynd har ökat kraftigt de senaste åren. Flertalet fynd har gjorts under flyttningstider men ett fåtal sommarfynd föreligger också.

 

 

 

Historik

 

Före 1976 gjordes åtminstone ett fynd:

 

1966      1 ♂ Asköviken i Västerås-Barkarö 30.5 (FiV 20:79).

 

Fynd under perioden 1976-1999:

 

1990      1 ♂ Finnåkerssjön i Fellingsbro 13.6 (FiV 22:102; VF 50[8]:19).

1995      1 ♂ Barkaröviken i Kungs Barkarö/Köping 30.4 (FiV 27:118-119; Per Lindh m.fl. 1996; VF Suppl. 25:127).

1995      1 ♂ Åkeräng i Ängsö 8.10 (FiV 27:118-119; Per Lindh m.fl. 1996; VF Suppl. 25:127).

1996      1 1K Asköviken i Västerås-Barkarö 5.9 (FiV 28:135; VF, Suppl. 27:132).

1997      1 ad. ♂ Malmön i Köping 16.4 (VF, Suppl. 33:145; FiV 31:109).

1997      1 ad. ♂ Asköviken 21.9 (FiV 30[2]:28; VF, Suppl. 32:137).

1998      1 juv. Gnien i Ramnäs 19.9 (FiV 30[2]:28; VF, Suppl. 32:137).

 

Därutöver föreligger en uppgift från Hällefors, som gör gällande att arten skulle ha varit mindre allmän där i slutet av 1800-talet. Man uppgav också att den var skjuten under häckningstid, men att man inte funnit något bo: ”Weniger allgemein. Wurde während der Brütezeit geschossen, jedoch fand man kein Nest” (Carl Rudolf Sundström 1888, s. 130). Enligt Carl Agardh Westerlund (1878-1905, II, s. 26) skulle en individ ha insamlats: ”...tillvaratagen... ...vid... ...Hellefors i Nerike, under häcktiden, ehuru dess bo aldrig med säkerhet blifvit funnet...”. Fågeln skulle ha varit en hona: ”...en ♀ skjuten vid Hellefors i Nerike, under häcktiden, ehuru ej något bo ej kunde finnas.” (August Carlson 1894, s. 160). Enligt L. A. Jägerskiöld & Gustaf Kolthoff (1911-26, s. 159) var dock denna uppgift ”möjligen mindre tillförlitlig”.

 

Senast uppdaterad 2024-01-31