Stäpphök Circus macrourus (S. G. Gmelin 1771)

 

Förekomst

 

Stäpphöken har påträffats 141 gånger i Västmanland, varav 139 gånger under perioden 1976-2021. Antalet fynd har ökat kraftigt de senaste åren. Flertalet fynd har gjorts under flyttningstider men ett fåtal sommarfynd föreligger också.

 

 

 

Historik

 

Före 1976 gjordes åtminstone ett fynd:

 

1966      1 ♂ Asköviken i Västerås-Barkarö 30.5 (FiV 20:79).

 

Därutöver föreligger en uppgift från Hällefors, som gör gällande att arten skulle ha varit mindre allmän där i slutet av 1800-talet. Man uppgav också att den var skjuten under häckningstid, men att man inte funnit något bo: ”Weniger allgemein. Wurde während der Brütezeit geschossen, jedoch fand man kein Nest” (Carl Rudolf Sundström 1888, s. 130). Enligt Carl Agardh Westerlund (1878-1905, II, s. 26) skulle en individ ha insamlats: ”...tillvaratagen... ...vid... ...Hellefors i Nerike, under häcktiden, ehuru dess bo aldrig med säkerhet blifvit funnet...”. Fågeln skulle ha varit en hona: ”...en ♀ skjuten vid Hellefors i Nerike, under häcktiden, ehuru ej något bo ej kunde finnas.” (August Carlson 1894, s. 160). Enligt L. A. Jägerskiöld & Gustaf Kolthoff (1911-26, s. 159) var dock denna uppgift ”möjligen mindre tillförlitlig”.

 

 

Senast uppdaterad 2022-04-09