Stäpphök Circus macrourus (S. G. Gmelin 1771)

 

Förekomst

 

Stäpphöken har påträffats 76 gånger i Västmanland, varav 74 gånger under perioden 1976-2017:

 

1990      1 ♂ Finnåkerssjön i Fellingsbro 13.6 (FiV 22:102; VF 50[8]:19).

1995      1 ♂ Barkaröviken i Kungs Barkarö/Köping 30.4 (FiV 27:118-119; Per Lindh m.fl. 1996; VF Suppl. 25:127).

1995      1 ♂ Åkeräng i Ängsö 8.10 (FiV 27:118-119; Per Lindh m.fl. 1996; VF Suppl. 25:127).

1996      1 1K Asköviken 5.9 (FiV 28:135; VF, Suppl. 27:132).

1997      1 ad. ♂ Malmön i Köping 16.4 (VF, Suppl. 33:145; FiV 31:109).

1997      1 ad. ♂ Asköviken 21.9 (FiV 30[2]:28; VF, Suppl. 32:137).

1998      1 juv. Gnien i Ramnäs 19.9 (FiV 30[2]:28; VF, Suppl. 32:137).

2000      1 3K ♂ Limsta i Kila 20.5 (FiV 32:68; VF Suppl. 35:127).

2001      1 ad. ♂ Asköviken 16.9 (FiV 33:68; VF Suppl. 37:131).

2001      1 juv. str. (S) Snickarbacken i Sura 6.10 (FiV 33:68; VF Suppl. 37:131).

2002      1 1K Hedensberg i Tillberga 8.9 (FiV 34:100; VF Suppl. 40:135).

2003      1 ad. ♀ Kolsva 2.5 (FiV 36:119; VF Suppl. 44:139).

2003      1 1K r. Malmön i Köping 25.9 (FiV 35:103; VF Suppl. 42:177).

2004      1 3K ♂ Bjurnäsviken i Västra Skedvi 24.4 (FiV 36:119; VF Suppl. 44:138).

2004      1 2K ♂ Frösvibäcken i Romfartuna 29.8-5.9 (FiV 36:119; VF Suppl. 44:138).

2004      1 1K Gränasjön i Haraker 1-2.9 (FiV 38:108; VF Suppl. 45:89).

2004      1 3K+ ♂ Sala flygplats i Sala och Boda i Kumla 8-11.9 (FiV 36:119; VF Suppl. 44:138).

2005      1 1K Asköviken 18.9 (FiV 37:108; VF Suppl. 45:89).

2006      1 2K ♂ Sörsalbo i Västerfärnebo 14.5 (FiV 38:108; VF Suppl. 47:83).

2007      1 3K+ ♂ Västvalla i Fellingsbro 23-25.6 (FiV 39:64; VF Suppl. 48:77).

2009      1 3K- str. (SV) Rallsta i Berg 6.9 (FiV 42[2-3]:29).

2011      1 1K ♀ str. (SV) Åvestbo i Västanfors 3.9 (FiV 43[2-3]:30; VF Suppl. 52:87).

2011      1 3K+ ♂ Rebro i Tillberga 12-13.9 (FiV 43[2-3]:30; VF Suppl. 52:87).

2011      1 1K Gesala i Romfartuna 12.9 (FiV 43[2-3]:30; VF Suppl. 52:87).

2012      1 ad. ♂ Backgården i Västanfors 16.4 (FiV 44[2-3]:31).

2012      1 2K ♀ Spelmossen i Ramsberg 28.4 (FiV 44[2-3]:31).

2012      1 ad. ♂ str. (S) Rudö i Rytterne 18.8 (FiV 44[2-3]:31).

2012      1 1K Lövsta i Dingtuna 30.8 (FiV 44[2-3]:31).

2012      1 ad. ♂ str. (S) Åvestbo i Västanfors 24.9 (FiV 44[2-3]:31).

2013      1 ♀ Trådarängarna i Irsta 18.4 (FiV 45[2-3]:31; VF Suppl. 54:84).

2013      1 ad. ♂ Hällby i Västerfärnebo 29.4 (FiV 45[2-3]:31; VF Suppl. 54:84).

2013      1 2K+ ♂ Rebro i Tillberga 7.8 (FiV 45[2-3]:31; VF Suppl. 54:84). 1 3K ♂ Törneborg i Hubbo 11.8 (FiV 45[2-3]:31; VF Suppl. 54:84). 1 3K ♂ Hedensberg i Tillberga 14-28.8 (FiV 45[2-3]:31; VF Suppl. 54:84).

2013      1 3K+ ♂ str. (SV) Rudö i Rytterne 31.8 (FiV 45[2-3]:31; VF Suppl. 54:84).

2014      1 ♂ str. (N) Löt i Rytterne 14.4 (FiV 46[2-3]:34).

2014      1 ad. ♂ Nederby i Fellingsbro 19.8 (FiV 46[2-3]:34).

2014      1 ad. ♂ Barkaröskären i Kungs Barkarö 7.9 (FiV 46[2-3]:34).

2014      1 ad. ♂ Gnien i Ramnäs 9.9 (FiV 46[2-3]:34).

2014      1 1K str. (S) Vedbobacken, Västerås, 4.10 (FiV 46[2-3]:34).

2014      1 1K Asköviken i Dingtuna 6.10 (FiV 46[2-3]:34).

2015      1 ad. ♂ Skommarbyn i Skinnskatteberg 14.4 (FiV 47[2-3]:35).

2015      1 ad. ♂ Frövisjön i Skultuna 16.4 och 18.4 (FiV 47[2-3]:35).

2015      1 2K ♀ Frövisjön 14-15.5 (FiV 47[2-3]:35).

2015      1-2 1K på flera lokaler i Björskog 13-19.9 (FiV 47[2-3]:35).

2015      1 ad. ♂ Asköviken i Dingtuna 27.9 (FiV 47[2-3]:35).

2016      1 2K ♀ Lövsta i Dingtuna 23-25.4 (FiV 48[2-3]:38).

2016      1 ♂ Fläcksjön i Fläckebo 23.4 (FiV 48[2-3]:38).

2016      1 2K str. (NO) Stora Uvberget i Ljusnarsberg 29.4 (FiV 48[2-3]:38).

2016      1 2K ♂ Bjursfall i Norberg 29.4 (FiV 48[2-3]:38).

2016      1 2K honf. Morskogasjön i Ramsberg 12.5 (FiV 48[2-3]:38).

2016      1 2K ♂ Lövsta i Dingtuna 15-17.5 (FiV 48[2-3]:38).

2016      1 2K ♂ Spikskär och Södra Hästhagen i Björskog 31.5-6.6 (Staffan Ekelund m.fl., opubl.).

2016      1 ad. ♂ str. (S) Stora Aspen i Västanfors 26.7 (FiV 48[2-3]:38).

2016      1 1K str. (SV) Björsbo i Västerfärnebo 20.8 (FiV 48[2-3]:38).

2016      1 ad. ♂ Lövsta i Dingtuna 21-26.8 (FiV 48[2-3]:38).

2016      1 2K ♂ Hedensberg i Tillberga 26.8 (FiV 48[2-3]:38).

2016      1 1K Basketorp i Ervalla 27.8 (FiV 49[2-3]:37).

2016      1 3K+ ♂ Svedvi och Kvidinge i Hallstahammar 28.8 (FiV 48[2-3]:38).

2016      1 1K r. Kvidinge i Hallstahammar 28.8 (FiV 48[2-3]:38).

2016      1 ad. ♂ Tå i Romfartuna 28.8 (FiV 48[2-3]:38).

2016      1 ♂ Stora Aspen i Västanfors 2.9 (FiV 48[2-3]:38).

2016      1 2K+ ♀ Lagårdssjön i Kolbäck 4.9 (FiV 48[2-3]:38).

2017      1 ad. ♂ Frövi i Näsby 17.4 (FiV 49[2-3]:37).

2017      1 ad. ♂ Lagårdssjön i Kolbäck 23.4 (FiV 49[2-3]:37).

2017      1 ad. ♂ Sjömosjön, Fellingsbro 1.5 (FiV 49[2-3]:37).

2017      1 ad. ♂ str. (NO) Skråmsta i Haraker 1.5 (FiV 49[2-3]:37).

2017      1 2K Asköviken i Västerås-Barkarö 6-9.5 (FiV 49[2-3]:37).

2017      1 2K ♂ Frövisjön i Skultuna 1.6 (FiV 49[2-3]:37).

2017      1 2K Malmön i Köping 6.6 (FiV 49[2-3]:37).

2017      1 ad. ♂ Västersjön i Sura 13.8 (FiV 49[2-3]:37).

2017      1 ad. ♂ Missionshuset i Himmeta 14.8 (FiV 49[2-3]:37).

2017      1 ad. ♂ Viby storäng, Arboga 15.8 (FiV 49[2-3]:37).

2017      1 ad. ♂ str. (SV) Årby i Hallstahammar 21.8 (FiV 49[2-3]:37).

2017      1 ad. ♂ str. (SV) Stora Toften i Fläckebo 10.9 (FiV 49[2-3]:37).

2017      1 ad. ♂ str. (S) Arboga flygplats, Arboga 21.9 (FiV 49[2-3]:37).

 

 

 

Historik

 

Före 1976 gjordes åtminstone ett fynd: 1 ♂ Asköviken i Västerås-Barkarö den 30 maj 1966 (FiV 20:79). Därutöver föreligger en uppgift från Hällefors som gör gällande att arten skulle ha varit mindre allmän där i slutet av 1800-talet. Man uppgav också att den var skjuten under häckningstid, men att man inte funnit något bo: ”Weniger allgemein. Wurde während der Brütezeit geschossen, jedoch fand man kein Nest” (Carl Rudolf Sundström 1888, s. 130). Enligt Carl Agardh Westerlund (1878-1905, II, s. 26) skulle en individ ha insamlats: ”...tillvaratagen... ...vid... ...Hellefors i Nerike, under häcktiden, ehuru dess bo aldrig med säkerhet blifvit funnet...”. Fågeln skulle ha varit en hona: ”...en ♀ skjuten vid Hellefors i Nerike, under häcktiden, ehuru ej något bo ej kunde finnas.” (August Carlson 1894, s. 160). Enligt L. A. Jägerskiöld & Gustaf Kolthoff (1911-26, s. 159) var dock denna uppgift ”möjligen mindre tillförlitlig”.

 

Kommentar

 

Följande rapporterade fynd har underkänts för publicering:

 

Senast uppdaterad 2018-08-12