Större beckasinsnäppa Limnodromus scolopaceus Say 1823

 

Förekomst

 

Arten har påträffats en gång i Västmanland: 1 ad. r. Asköviken vid Lövsta i Dingtuna 28.4-6.5 2013 (FiV 45[2-3]:38; VF Suppl. 54:99).

 

Senast uppdaterad 2024-02-01