Storlabb Stercorarius skua Brünnich 1764

 

Förekomst

 

Storlabben är påträffad en gång i Västmanland, men inte under perioden 2000-2023:

 

Historik

 

Det hittills enda fyndet av storlabb i Västmanland gjordes före år 2000:

 

1986      1 ex. Hjälmaren i Arboga 7.7 (FiV 18:70; VF 46:394; Ulf Eriksson 1987).

 

Kommentar

 

Följande fynd har rapporterats, men veterligen inte publicerats: ”Urban Lundberg: Fick i slutet av oktober rapport om att en ’konstig mås’ iakttagits vid Klockartorpet [Västerås]. L. ansåg sig kunna konstatera att det var storlabb. Näbb och ben var dammbruna. Fågel kunde beskådas på 2 meters avstånd och var mycket oskygg, den tittade inte ens åt en katt, som passerade förbi. Det var ej någon oljeskadad mås. Avelin ansåg iakttagelsen trolig. Storlabb har någon gång tidigare rapporterats i trakten.” (V.N.F. 1964-11-24).

 

 

Senast uppdaterad 2024-01-15