Större flamingo Phoenicopterus roseus Pallas 1811

 

Förekomst

 

Större flamingo tillhör inte de arter som officiellt anses påträffade i Västmanland, se dock nedan.

 

Kommentar

 

Två fynd har rapporterats och publicerats som denna art, vilket senare har dementerats (FiV 22:6). Det första fyndet från 1967 gäller chileflamingo Ph. chilensis Molina 1776. Ett fynd gjordes vid Ribbholmen i Säby den 19 juli 1972 (FiV 20:79), men denna fågels arttillhörighet har alltså inte kunnat bekräftas. Den ska dock vara fotodokumenterad så om dessa fotografier kan återfinnas finns alltså möjligheten att även denna fågel kan artbestämmas. Inget av fynden bör kunna betraktas som spontant.

 

Senast uppdaterad 2024-01-17