Större piplärka Anthus richardi Vieillot 1818

 

Förekomst

 

Större piplärkan har påträffats 19 gånger i Västmanland, varav 11 gånger under perioden 2000-2023. Samtliga fynd har gjorts på hösten och spänner över perioden 10 september – 8 november. Förteckning över fynden 2000-2023:

 

2000      1 ex. Hötjärn i Grängesberg/Ljusnarsberg 10-11.9 (FiD 34:79; FiV 32:89; VF Suppl. 35:97).

2000      1 str. Gnien i Ramnäs 25.9 (FiV 32:89; VF Suppl. 35:97).

2000      1 r. Storängen i Fläckebo 8.10 (FiV 32:89; VF Suppl. 35:97).

2001      1 ex. Åvestbo i Västanfors 14-15.9 (FiV 33:92; VF Suppl. 37:98).

2002      1 str. (S) Färjebron i Fläckebo 14.9 (FiV 34:112).

2002      1 r. Snickarbacken i Sura 28.9 (FiV 34:112).

2012      1 r. Södra Ås i Nora 27.9 (FiV 44[2-3]:46).

2013      1 ex. Dyvikskvarn i Ängsö 2.11 (FiV 45[2-3]:48).

2014      1 ex. Kvicksund i Rytterne 8.11 (FiV 54[2]:68; VF Suppl. 62:185).

2017      1 ex. Södra Ås i Nora 23.9 (FiV 49[2-3]:55).

2018      1 r. Bergsmanshyttan i Nora 15.9 (FiV 50[2]:56).

 

Veckovis fördelning av större piplärkor 1976-2023.

 

Historik

 

Före år 2000 gjordes åtta (8) fynd:

 

1990      1 ex. Finnhult i Grythyttan 17-18.9 (FiV 22:111; VF 50[6-7]:49).

1992      1 ex. Backgården i Västanfors 19.9 (FiV 24:115; VF Suppl. 19:65).

1993      1 1K Hötjärnen i Grängesberg/Ljusnarsberg 21.9 (FiD 27:81; VF Suppl. 21:84; Bertil Rahm 1994b).

1996      1 ex. Grythyttan 19.10 (FiV 28:155; VF Suppl. 27:104).

1997      1 ex. Hötjärnen 11.9 (FiD 31:76; VF Suppl. 30:122).

1997      1 str. (SV) Hörksbyn i Grängesberg 4.10 (FiD 31:76; VF Suppl. 30:122).

1998      1 ex. Gnien i Ramnäs 14.9 (FiV 30[2]:48; VF, Suppl. 32:109).

1999      1 1K Åvestbo i Västanfors 29.10-5.11 (VF Suppl. 33:116; FiV 31:131).

 

Kommentar

 

Ett rapporterat fynd från Backgården i Västanfors den 3 oktober 1995 har underkänts för publicering (FiV 27:149).

 

Senast uppdaterad 2024-02-01