Sumpvipa Vanellus leucurus (Lichtenstein 1823)

 

Förekomst

 

Sumpvipan har påträffats en gång i Västmanland, men inte under perioden 2000-2023.

 

Historik

 

Före år 2000 gjordes ett fynd:

 

1997      1 ad. Seglingsberg (”Turkiesjön”) i Ramnäs 22-24.6 (FiV 29:143; VF Suppl. 30:151).

Senast uppdaterad 2024-02-01