Sumpvipa Vanellus leucurus (Lichtenstein 1823)

 

Förekomst

 

Sumpvipan har påträffats en gång i Västmanland:

 

1997      1 ad. Seglingsberg (”Turkiesjön”) i Ramnäs 22-24.6 (FiV 29:143; VF Suppl. 30:151).

 

Senast uppdaterad 2022-04-13