Svärta Melanitta fusca (Linné 1758)

 

Förekomst

 

Svärtan uppträder tämligen regelbundet, men i regel fåtaligt, i Västmanland. Under perioden 1976-2017 har ca 480 fynd gjorts av sammanlagt 1 753 individer. Fynd saknas helt åren 1990 och 1995. Fynden är i tiden koncentrerade till vår och höst. Vårflyttningen tycks kulminera i början av maj medan höststräcket synes vara mer utdraget från slutet av september till mitten av november. Vårfynden spänner mellan den 13 april och den 3 juni med mediandatum den 9 maj för perioden 1976-98. Höstfynden, räknade fr.o.m. september och året ut, spänner från den 14 september till den 20 december. Mediandatum är den 22 oktober. Därtill föreligger fem rena vinterfynd, och då bortses ifrån nyssnämnda decemberfynd som kan betraktas som sena höstfynd:

 

1976      1 ex. omhändertogs i Sala 14.3, och släpptes dagen därpå vid Fläcksjön i Fläckebo, där den sedan sågs regelbundet t.o.m. 25.7 (MVOF 8:72; Bo Eriksson 1977).

1994      1 ex. bildödades Södra Norrby i Fellingsbro 3.1 (FiV 26:118).

2008      1 ad. ♂ funnen död Ekebybro i Kolsva 20.3 (FiV 40:52).

2013      2 (♂♀) r. Kolbäcksån vid Mantestorp i Ramnäs 5.1 (FiV 45 [2-3]:24).

2014      1 str. (S) Norasjön i Nora 12.1 (FiV 46[2-3]:28).

 

Under perioden 1976-2017 föreligger 15 sommarfynd, flertalet väl samlade inom perioden 15 juli – 29 augusti, men har geografiskt en västligare tyngdpunkt än fynden i övrigt:

 

1983      1 ♂ Oxfjärden vid Labbarn i Ängsö 26.7 (FiV 15:81-82).

1988      6 ex. Väringen i Näsby 15.8 (FiV 20:56).

1988      1 ♂ str. (NV) Kulflyten i Västanfors 27.8 (FiV 20:56).

1997      1 honf. Norasjön i Nora 9.8 (FiV 29:129).

1998      7 ♂♂ Väringen 29.7 (FiV 30[2]:26).

2002      3 str. (Ö) Galten vid Krutkällaren i Munktorp 30.7 (FiV 34:99).

2002      1 honf. Krutkällaren 29.8 (FiV 34:99).

2005      2 ♂♂ r. Galten vid Klovstenen i Kolbäck 2.8 (FiV 37:100).

2006      5 ex. (1 ♂, 4 ♀♀) r. Väringen i Ervalla/Näsby 20.8 (FiV 38:99).

2007      4 r. Kvicksund i Rytterne 12.8 (FiV 39:52).

2007      2 ♂♂ Kungsudden i Kungs Barkarö 20.8 (FiV 39:52).

2009      1 ♂ r. Södra Hörken i Grängesberg/Ljusnarsberg 15.7 (FiV 41:69).

2010      1 ♂ r. Kolbäcksån vid Stora Ålsätra i Hallstahammar 7.6 (FiV 42[2-3]:24).

2011      6 ex. (2 ♂♂, 4 honf.) r. Södra Hörken vid Hörksbyn i Grängesberg 25.8 (FiV 43[2-3]:25).

 

De största (minst 10 ex.) iakttagna flockarna eller ansamlingarna under perioden 1976-2017 är följande:

 

1977      30 ex. Ekebergsviken, Hjälmaren, i Arboga 28.10 (MVOF 9:43).

1978      13 ex. (6 ♂♂ + 7 ♀♀) Fläcksjön i Fläckebo 17.5 (MVOF 10:47).

1980      16 ex. Väringen i Ervalla/Näsby 24.9 (FiV 12:68).

1998      10 ex. Granfjärden i Ängsö 2.5 (FiV 30[2]:25).

1999      24 ex. Granfjärden 25.9 (FiV 31:105).

2000      10 ex. Grythytteviken i Grythyttan 25.10 (FiV 32:65).

2001      ca 20 ex. Stora Aspen i Västanfors 21.10 (FiV 33:66).

2002      12 ex. Virsbosjön i Ramnäs 18.10 (FiV 34:99).

2003      13 ex. (9 ♂♂ + 4 ♀♀) r. Granfjärden i Ängsö 2.5 (FiV 35:97).

2003      18 r. Västeråsfjärden i Västerås 2.5 (FiV 35:97).

2003      12 str. (SV) Snickarbacken i Sura 7.10 (FiV 35:97).

2004      21 ex. Galten vid Klovstenen i Kolbäck 4.5 (Ulf Carlson m.fl.).

2006      Fem flockar (35+28+51+75+4) om sammanlagt 193 r. Granfjärden i Ängsö 28.4 (FiV 38:99).

2006      20 str. (SV) Backgården i Västanfors 15.9 (FiV 38:99).

2009      12+14 r. Galten vid Klovstenen i Kolbäck 22.4 (FiV 41:69).

2012      10 ex. (5 ♂♂, 5 ♀♀) r. Stora Aspen i Västanfors 16.4 (FiV 44[2-3]:25).

2013      11 r. Västeråsfjärden i Västerås 24.5 (FiV 45 [2-3]:24).

2013      17 r. Granfjärden i Ängsö 24.5 (FiV 45 [2-3]:24).

2013      24 str. (N)  Granfjärden 2.6 (FiV 45 [2-3]:24).

2014      10 (6 ♂♂, 4 ♀♀) r. Granfjärden 27.4 (FiV 46[2-3]:28).

2016      10 r. Råsvalen i Lindes 28.5 (FiV 48[2-3]:32).

2017      44 (20 ♂♂, 14 ♀♀ resp. 9 ♂♂, 1 ♀) r. Granfjärden i Ängsö 7.5 (FiV 49[2-3]:31).

2017      15 r. Åmänningen vid Framnäs i Västervåla 7.5 (FiV 49[2-3]:31).

2017      13 r. Galten vid Klovstenen i Kolbäck 7.5 (FiV 49[2-3]:31).

2017      10 mm r. Granfjärden i Ängsö 8.5 (FiV 49[2-3]:31).

2017      12 r. Galten vid Klovstenen 20.5 (FiV 49[2-3]:31).

 

 

 

Historik

 

Det första kända fyndet av svärta i Västmanland, utgörs av en fågel som sköts vid Stora Ekeby i Rytterne, något av åren 1897-1902 (Förteckning å vid St. Ekeby i Ryttern skjutna fåglar uppstoppade vid naturaliemagasinet Uppsala.). Konservator Edvard Råberg, Köping, nämner höstfynd i odaterat brev till lektor O. M. Floderus och en svärta observerades vid Fullerö i Västerås-Barkarö den 12 oktober 1924 (V.N.F. 1924-11-01, § 4). Dessa tre uppgifter publicerades av Matts Floderus (1925): ”I Köpingstrakten på hösten; Ryttern omkr. 1900 och Barkarö 1924 12/10”.

 

Därefter dröjde det till 1947, då Arne Eklöw (1953) såg en hanne vid Vagnshäll i Väringen, Ervalla/Näsby, den 12 september (Roger Gyllin & Hans Källander 1963). Tre år senare, den 4 juni 1950, sågs också en hona i samma sjö, vid Köttholmen i Näsby (Arne Eklöw 1953). I övrigt under 1950-talet föreligger endast två fynd, båda vid Asköviken i Västerås-Barkarö: 1 ♂ den 19 oktober 1958 (VF 21:316); 1 ♂ den 9 november 1958 (VF 21:316).

 

Under perioden 1961-75 är 24 fynd kända, varav särskilt följande fyra bör nämnas:

 

1964      1 ex. Sjömosjön i Fellingsbro 6.12 (VF 25:171).

1970      1 ♀ Åmänningen vid Virsbo i Ramnäs 7.2 (VF 31:201; Anonym 1970d).

1972      10 ex. Fläcksjön i Fläckebo 22.5 (VF 32:227; Stefan Björklund 1973e).

1974      13 ex. Fläcksjön 10.5 (Stefan Björklund, opubl.).

 

Senast uppdaterad 2018-08-10