Svärta Melanitta fusca (Linné 1758)

 

Förekomst

 

Svärtan uppträder tämligen regelbundet, men i regel fåtaligt, i Västmanland. Fynd har gjorts årligen under perioden 2000-2023. Fynden är i tiden koncentrerade till vår och höst. Vårflyttningen tycks kulminera i början av maj medan höststräcket synes vara mer utdraget från slutet av september till mitten av november. Vårfynden spänner mellan den 8 april och den 3 juni. Höstfynden, räknade från och med september och året ut, spänner från den 10 september till den 18 december. Därtill föreligger fem (5) rena vinterfynd, och då bortses ifrån nyssnämnda decemberfynd som kan betraktas som sena höstfynd:

 

2008      1 ad. ♂ funnen död Ekebybro i Kolsva 20.3 (FiV 40:52).

2013      2 (♂♀) r. Kolbäcksån vid Mantestorp i Ramnäs 5.1 (FiV 45 [2-3]:24).

2014      1 str. (S) Norasjön i Nora 12.1 (FiV 46[2-3]:28).

2021      2 r. Gisselfjärden i Ängsö 3.1 (FiV 54[2]:34).

2021      1 honf. r. Skomakarsjön i Hällefors 14.1 (FiV 54[2]:34).

 

Under perioden 2000-2023 föreligger nio sommarfynd, flertalet väl samlade inom perioden 15 juli – 29 augusti, men har geografiskt en västligare tyngdpunkt än fynden i övrigt:

 

2002      3 str. (Ö) Galten vid Krutkällaren i Munktorp 30.7 (FiV 34:99).

2002      1 honf. Krutkällaren 29.8 (FiV 34:99).

2005      2 ♂♂ r. Galten vid Klovstenen i Kolbäck 2.8 (FiV 37:100).

2006      5 ex. (1 ♂, 4 ♀♀) r. Väringen i Ervalla/Näsby 20.8 (FiV 38:99).

2007      4 r. Kvicksund i Rytterne 12.8 (FiV 39:52).

2007      2 ♂♂ Kungsudden i Kungs Barkarö 20.8 (FiV 39:52).

2009      1 ♂ r. Södra Hörken i Grängesberg/Ljusnarsberg 15.7 (FiV 41:69).

2010      1 ♂ r. Kolbäcksån vid Stora Ålsätra i Svedvi 7.6 (FiV 42[2-3]:24).

2011      6 ex. (2 ♂♂, 4 honf.) r. Södra Hörken vid Hörksbyn i Grängesberg 25.8 (FiV 43[2-3]:25).

 

De största (minst 20 ex.) iakttagna flockarna eller ansamlingarna under perioden 2000-2023 är följande:

 

2001      ca 20 ex. Stora Aspen i Västanfors 21.10 (FiV 33:66).

2004      21 ex. Galten vid Klovstenen i Kolbäck 4.5 (Ulf Carlson m.fl.).

2006      193 (35+28+51+75+4) r. Granfjärden i Ängsö 28.4 (FiV 38:99).

2006      20 str. (SV) Backgården i Västanfors 15.9 (FiV 38:99).

2009      12+14 r. Galten vid Klovstenen i Kolbäck 22.4 (FiV 41:69).

2013      24 str. (N)  Granfjärden 2.6 (FiV 45 [2-3]:24).

2017      44 (20 ♂♂, 14 ♀♀ resp. 9 ♂♂, 1 ♀) r. Granfjärden 7.5 (FiV 49[2-3]:31).

2019      26 str. (V) Kvicksund i Rytterne 27.10 (FiV 51[2-3]:26).

2020      26 ex. str. (SV) Virsbosjön i Ramnäs 29.9 (FiV 52[2-3]:37).

2020      20 r. Stora Aspen 29.9 (FiV 52[2-3]:37).

 

 

Veckovis fördelning av svärtor 2000-2023. 

 

Historik

 

Det första kända fyndet av svärta i Västmanland, utgörs av en fågel som sköts vid Stora Ekeby i Rytterne, något av åren 1897-1902 (Förteckning å vid St. Ekeby i Ryttern skjutna fåglar uppstoppade vid naturaliemagasinet Uppsala.). Konservator Edvard Råberg, Köping, nämner höstfynd i odaterat brev till lektor O. M. Floderus och en svärta observerades vid Fullerö i Västerås-Barkarö den 12 oktober 1924 (V.N.F. 1924-11-01, § 4). Dessa tre uppgifter publicerades av Matts Floderus (1925): ”I Köpingstrakten på hösten; Ryttern omkr. 1900 och Barkarö 1924 12/10”.

 

Därefter dröjde det till 1947, då Arne Eklöw (1953) såg en hanne vid Vagnshäll i Väringen, Ervalla/Näsby, den 12 september (Roger Gyllin & Hans Källander 1963). Tre år senare, den 4 juni 1950, sågs också en hona i samma sjö, vid Köttholmen i Näsby (Arne Eklöw 1953). I övrigt under 1950-talet föreligger endast två fynd, båda vid Asköviken i Västerås-Barkarö: 1 ♂ den 19 oktober 1958 (Hans Avelin m.fl. 1962); 1 ♂ den 9 november 1958 (Hans Avelin m.fl. 1962).

 

Under perioden 1961-1975 är 24 fynd kända, varav följande bör nämnas:

 

1964      1 ex. Sjömosjön i Fellingsbro 6.12 (Roger Gyllin & Kent Larsson 1966).

1970      1 ♀ Åmänningen vid Virsbo i Ramnäs 7.2 (Arne Sjögren 1972; Anonym 1970d).

1972      10 ex. Fläcksjön i Fläckebo 22.5 (Lars Lindell 1973e; Stefan Björklund 1973e).

1974      13 ex. Fläcksjön 10.5 (Stefan Björklund, opubl.).

 

 

Vinterfynd före år 2000, exklusive fynd i december:

 

1970      1 ♀ Åmänningen vid Virsbo i Ramnäs 7.2 (Arne Sjögren 1972; Anonym 1970d).

1976      1 ex. omhändertogs i Sala 14.3, och släpptes dagen därpå vid Fläcksjön i Fläckebo, där den sedan sågs regelbundet t.o.m. 25.7 (MVOF 8:72; Bo Eriksson 1977).

1994      1 ex. bildödades (!) vid Södra Norrby i Fellingsbro 3.1 (FiV 26:118).

 

Före år 2000 föreligger fem sommarfynd:

 

1983      1 ♂ Oxfjärden vid Labbarn i Ängsö 26.7 (FiV 15:81-82).

1988      6 ex. Väringen i Näsby 15.8 (FiV 20:56).

1988      1 ♂ str. (NV) Kulflyten i Västanfors 27.8 (FiV 20:56).

1997      1 honf. Norasjön i Nora 9.8 (FiV 29:129).

1998      7 ♂♂ Väringen 29.7 (FiV 30[2]:26).

 

De största (minst 20 ex.) flockarna eller ansamlingarna före år 2000 är följande:

 

1977      30 ex. Ekebergsviken, Hjälmaren, i Arboga 28.10 (MVOF 9:43).

1999      24 ex. Granfjärden i Ängsö 25.9 (FiV 31:105).

 

Senast uppdaterad 2024-02-02