Svarthuvad mås Ichtyaetus melanocephalus (Temminck 1820)

 

Förekomst

 

Arten är påträffad fem gånger i Västmanland, varav tre gånger under perioden 2000-2023. Fyra av fynden har gjorts i maj månad och ett i juli.

 

2012      1 3K r. Stora Kedjen i Gunnilbo 11-12.5 (FiV 44[2-3]:39; VF Suppl. 53:115).

2021      1 ad. r. Johannisbergs flygfält i Västerås 15-16.5 (FiV 54[2]:48; VF Suppl. 62:108).

2021      1 str. (SV) Asköviken i Dingtuna 31.7 (FiV 54[2]:48).

 

Historik

 

Två fynd gjordes före år 2000:

 

1989      1 2K Sörängarna i Linde 31.5 (FiV 21:73; VF 49:472; Mats Andersson 1989; Mats Andersson 1990b).

1999      1 2K Gnien i Ramnäs 24.5 (FiV 32:82; VF Suppl. 35:85).

 

Kommentar

 

Ett rapporterat fynd från Älvlången i Viker den 30 juli 1995 har underkänts för publicering (VF Suppl. 25:144). Ett uppgivet fynd av en adult fågel vid Hjälmaren i Arboga under två veckors tid i slutet av juli och i början av augusti (Ulf Eriksson & Bengt Sundström 1989), har inte granskats i vederbörlig ordning.

 

Senast uppdaterad 2024-02-01