Svart svan Cygnus atratus (Latham 1790)

 

Förekomst

 

Arten är påträffad vid fem tillfällen, samtliga på våren, och i nära anslutning till sångsvanens C. cygnus vårflyttning. Fynden 2003 bedöms handla om samma individ, varför det sammanlagda antalet påträffade individer uppgår till sju (7).

 

1983      1 r. Norrsjön i Sura 5-24.4. Uppenbarligen samma fågel sågs sträcka mot nordost vid Gnien i Ramnäs 24.4 (FiV 15:78).

1984      4 r. Sången i Hjulsjö pr.5 (FiV 16:76).

1994      1 ex. på flera lokaler i Västerfärnebo (Hedåker, Hällby, Sörsalbo, Nötmyran) 5-27.4 (VF Suppl. 22:75; FiV 26:108).

2003      1 r. Lisjö i Sura 31.3 (FiV 35:89; VF Suppl. 42:168).

2003      1 ad. r. Kättsta i Haraker 26.4 (FiV 35:89; VF Suppl. 42:168).

 

Kommentar

 

Arten är med säkerhet en rymling i Sverige.

 

Senast uppdaterad 2022-04-12