Svarthakad buskskvätta Saxicola rubicola (Linné 1766)

 

Förekomst

 

Arten är påträffad fem gånger i Västmanland, varav tre gånger under perioden 2000-2022:

 

2002      1 2K ♂ Sörslyta i Odensvi 30.3 (FiV 34:114; VF Suppl. 40:106).

2011      1 ad. ♂ Björksta i Ljusnarsberg 24.4 (FiV 43[2-3]:49; VF Suppl. 52:133).

2017      1 ♂ Grythytteviken i Grythyttan 3-4.4 (FiV 49[2-3]:62; VF Suppl. 58:161).

 

Historik

 

Två fynd gjordes före år 2000:

 

1992      1 ♀ Labodasjön i Karbenning 14-16.3 (FiV 24:116; VF Suppl. 19:67; FiV 44[2-3]:49; FiV 49[2-3]:62).

1996      1 ad. ♂ Öskeviksby i Lindes 7.4 (FiV 28:157; VF Suppl. 27:106).

 

Rasförhållanden

 

Fynden gäller sannolikt nominatrasen S. r. rubicola.

 

Kommentar

 

Följande fynd har rapporterats, men där det av tillgänglig information inte går att utesluta vitgumpad buskskvätta Saxicola maurus (Pallas 1773):

 

1969      1 ♂ Vättergården i Skinnskatteberg 19.10 (VF 29:239; FiV 44[2-3]:49).

1976      1 ♂ Toftasjön i Arboga 16.5 (MVOF 8:81; VF 36:278; FiV 44[2-3]:49).

1990      1 ♂ Sörängarna i Lindes 5.6 (FiV 22:113; VF 50[6-7]:52; Mats Andersson 1990a; FiV 44[2-3]:49).

1994      1 ♂ Lindholmen i Kolbäck 28.8 (FiV 26:135; VF Suppl. 22:107; FiV 44[2-3]:49).

2000      1 2K ♂ Lilla Tvåtjärnen i Norberg 31.5-10.6 (FiV 32:91; VF Suppl. 35:137; FiV 44[2-3]:49). Fyndet publicerades ursprungligen som vitgumpad buskskvätta, men har efter förnyad granskning lämnats obestämd (VF Suppl. 44:154).

 

Senast uppdaterad 2023-08-03