Svart rödstjärt Phoenicurus ochruros (S. G. Gmelin 1774)

 

Utbredning

 

Arten häckar sparsamt, men mycket lokalt över i stort sett hela landskapet. Den förekommer uteslutande i anslutning till bebyggelse vid hamnar och industriområden, ibland även vid jordbruksfastigheter och i ren stadsbebyggelse.

 

Lokaler med säkerställda eller troliga häckningar 2000-2022.

 

Numerär

 

Antalet svarta rödstjärtar under häckningstid och i lämplig häckningsmiljö har varierat genom åren, från inte en enda år 1992 till ett påtagligt rikligare uppträdande 2010-2014. Ulf Ottosson m.fl. (2012) har beräknat antalet i landskapet till 3 par, men med tanke på de senaste årens uppenbara ökning föreslår jag 10 par som ett aktuellt medelvärde.

 

 

Historik

 

Den första uppgiften om svart rödstjärt i Västmanland härrör från år 1946 och utgörs av följande diffusa notering: ”...har han visat sig... ...Frövi [Näsby] sommaren 1946...” (Kai Curry-Lindahl 1959-63, s. 1770). Därefter sågs den vid Surahammar i Sura, dels i september 1952, dels i augusti 1953 (Lars Lindell 1973e).

 

Under 1960-talet började iakttagelserna strömma in och den första konstaterade häckningen i Västmanland ägde rum vid Frövifors i Näsby år 1968: ”Den 20 juli 1969 upphittades en död ungfågel av svart rödstjärt under en stor pappersrulle inne i massamagasinet. Dessa rullar ställdes ut i juni 1968. Ungfågeln måste alltså ha hamnat under rullen detta år.” (Jan-Erik Malmstigen & Erik Jansson 1981).

 

Övriga fynd under häckningstid före 1976:

 

1969      1 par gjorde två häckningsförsök vid Frövifors i Näsby, varav det första lyckades med två flygga ungar som resultat (Jan-Erik Malmstigen & Erik Jansson 1981; Ingvar Granqvist 1970b).

1972      1 ♂ Fagersta i Västanfors 7-23.6 (Lars Lindell 1973e).

1973      ”1 ad. ♂ 12-20.5 Västerås hamn (Göran Iraeus). 1 ♀ sågs 24.5 på samma plats, bl.a. då hon vid flera tillfällen med mat flög in i en lufttrumma (Lars Lindell).” (Lars Lindell 1974f).

 

Övriga fynd före 1976:

 

1961      1 honf. Stadra i Nora 19.3 (Gunnar Rosqvist, opubl.).

1963      1 ♀ Färjebron i Fläckebo 5.5 (Lars Lindell 1973e; Sören Larsson, opubl.).

1966      1 ex. Surahammar i Sura augusti (Lars Lindell 1973e).

1967      1 ex. Svanå i Haraker 24.3 (Lars Lindell 1973e).

1969      1 ♂ Kvarntorpet i Västerås-Barkarö 7.4 (Lars Lindell 1973e).

1972      1 ex. Bredmossen i Berg 14.4 (Lars Lindell 1973e).

1972      1 ♂ Tillberga i Hubbo 25.4 (Janne Virking, opubl.).

1972      1 ♂ Sörsalbo i Västerfärnebo maj (MVOF 10:57; VF 38:271).

1972      1 ♂ Storå i Lindes juli (Lars Lindell 1973e).

1972      1 ♂ Norra Vallby i Västerås-Skerike 30.10 (Lars Lindell 1973e).

 

 

Flyttning och övervintring

 

Arten tycks flytta bort huvudsakligen i september och i mitten av oktober har de flesta lämnat landskapet. Mediandatum för sista observation under perioden 1976-2022 är den 25 oktober.

 

Period

Mediandatum för

sista observation

1976-1985

30 september

1986-1995

29 september

1996-2005

4 oktober

2006-2015

2 november

2016-2022

1 november

 

Vissa milda höstar kan dock enstaka individer dröja sig kvar ända in i november och december och i ett par fall har en fågel övervintrat. Vinterfynd (1.12-28.2):

 

2008         1 honf. Lövsta i Dingtuna 7-14.12 (FiV 40:98).

2012         1 ad. ♂ Sjötullen i Köping 1.1-21.2 (FiV 44[2-3]:48).

2015/16    1 ad. ♂ Köpings hamn i Köping 1.11-20.4 (FiV 47[2-3]:52; FiV 48[2-3]:59).

2015         1 ♀ Köpings hamn i Köping 1.11-ult.12, funnen död (FiV 47[2-3]:52).

2016/17    2 ad. ♂♂ + 1 honf. Köpings hamn 1.11-24.12 (FiV 48[2-3]:59). 2 ad. ♂♂ Köpings hamn 1-31.1. 1 ♂ 1-25.2 (FiV 49[2-3]:61).

2019         1 2K ♂ Sofielund i Kolbäck 20.2 (FiV 51[2-3]:56).

2020         1 ad. ♂ Sjöhagen i Västerås 1.1 (FiV 52[2-3]:70).

2020/21    6 ex. (1 ad. ♂, 5 honf.) Sjöhagen i Västerås 31.10-6.1 (Västmanlands rapportkommitté).

2022         2 ex. (1 ad. ♂, 1 honf.) Sjöhagen i Västerås 26.2-31.3 (Västmanlands rapportkommitté).

2022         1 ♂ Sjöhagen i Västerås 17.12 (Västmanlands rapportkommitté).

 

De första svarta rödstjärtarna anländer i regel i början eller mitten av april och mediandatum för första observation under perioden 1976-2022 är den 12 april. Vissa år kan de första ses redan i mars, bortsett från ovannämnda vinterfynd, och det tidigaste fyndet gjordes vid Virsbo bruk i Ramnäs den 16 mars 2017 (FiV 49[2-3]:61).

 

Period

Mediandatum för

första observation

1976-1985

13 april

1986-1995

24 april

1996-2005

16 april

2006-2015

10 april

2016-2022

9 april

 

Veckovis fördelning av fynd under perioden 2000-2022.

 

Rasförhållanden

 

Arten är företrädd av rasen Ph. o. gibraltariensis (J. F. Gmelin 1789).

 

Senast uppdaterad 2023-08-07