Svart stork Ciconia nigra (Linné 1758)

 

Förekomst

 

Arten uppträder mycket sällsynt i Västmanland. Flertalet fynd har gjorts under vår och sommar och endast två höstfynd är kända. Anmärkningsvärt är att arten uppträdde stationärt i Fellingsbro tre år i rad, 1985-87. Notabelt är också att svarta storken var årlig i Västmanland under åren 1985-89, medan fynden därefter glesnat högst påtagligt. Genom tiderna är 22 fynd kända, varav 19 har gjorts under perioden 1976-2017. Några av fynden kan avse samma individ:

 

1985      1 ex. Sörbysjön i Fellingsbro 31.5 samt 4-28.7 (FiV 17:56; VF 45:387).

1986      1 ex. Sörbysjön 18.4-31.7 (FiV 18:60; VF 46:380) samt Känässjön 17.8 (Joakim Johansson, opubl.).

1986      1 ex. Hörnsjöfors i Västerfärnebo 19.5 (FiV 18:60; VF 46:380).

1986      1 ex. Sätra Brunn i Fläckebo/Kila 23.5 (FiV 18:60; VF 46:380).

1986      1 ex. Oppboga i Fellingsbro 3-4.8 (FiV 18:60; VF 46:380).

1987      1 ex. Österhammarssjön, Finnåkerssjön och Sörbysjön i Fellingsbro 8.5-13.7 (FiV 19:58; VF 47:383).

1988      1 ex. Asköviken i Västerås-Barkarö 19.5 (FiV 20: 50; VF 48:384).

1989      1 ex. Stora Brotorp i Sura 7.5 (FiV 21: 56; VF 49:395).

1989      1 ex. Lilla Rumängen i Lindes 10-15.5 (FiV 21: 56; VF 49:395).

1991      1 ex. Stora Kvistberga i Kungsåra 25.8 (FiV 24:123; VF Suppl. 19:41; Henrik Ludvigsson 1992).

1995      1 ex. Österhammarssjön i Fellingsbro 15.9 (FiV 27:109; VF Suppl. 25:74).

2001      1 str. (N) Västvalla i Fellingsbro 12.5 (FiV 33:57; VF Suppl. 37:68).

2001      1 str. (S) Norrby i Västanfors 20.6 (FiV 33:57; VF Suppl. 37:68).

2007      1 str. (SV) Gyttorp i Nora 3.8 (FiV 39:60; VF Suppl. 48:74).

2009      1 str. (N) Kvarnbacken i Romfartuna 28.4 (FiV 41:75; VF Suppl. 50:72).

2012      1 str. (SV) Gnien i Ramnäs 20.5 (FiV 44[2-3]:30; VF Suppl. 53:73).

2014      1 str. (V) Rynninge i Fellingsbro 20.4 (FiV 46[2-3]:33; VF Suppl. 55:87).

2014      1 ad. Näs i Hallstahammar 19.7 (FiV 46[2-3]:33; VF Suppl. 55:87).

2015      1 str. (N) Gnien i Ramnäs 26.5 (FiV 47[2-3]:34; VF Suppl. 56:76).

 

 

Historik

 

Före 1976 är tre fynd kända, varav det tidigaste härrör från mitten av 1800-talet. Enligt brev, daterade den 2 april 1922 resp. den 10 april 1922, från lektor J. E. Ljungqvist i Örebro till lektor O. M. Floderus i Västerås, gjordes fyndet vid ”Nya Pershyttan” i Nora av bergmästare Petter Persson, och året var 1867. I en artikel angående fågelsamlingarna vid Karolinska läroverket i Örebro, publicerad i ÖLJÅ 1937-38 (s. 60), skrivs dock en annan tidpunkt: ”en gammal fågel, skjuten vid Nya Pershyttan (6 km. SSV om Nora) den 12 juni 1868, alltså under häcktiden”, en uppgift som också nämns av Kai Curry-Lindahl (1959-63, s. 155). Därefter är ytterligare två fynd bekanta:

 

1965      1 ex. Häggebäcken i Västerfärnebo 15.5 (VF 29:237).

1972      1 ex. Västersjön i Sura 22.5 (VF 32:226; Thomas Forsberg & Hans Karlström 1972).

 

Därutöver kan nämnas att landskapet besöktes av fyra unga svarta storkar som kläckts i fångenskap på Skansen i Stockholm: ”Ungdomarna ringmärktes och släpptes den 7 februari 1939. De... ...orienterade sig fram på vårsidan åt östra Västmanland...” (Kai Curry-Lindahl 1959-63, s. 156).

 

Senast uppdaterad 2018-08-11