Svartvingad vadarsvala Glareola nordmanni  Nordmann 1842

 

Förekomst

 

Arten är påträffad fyra gånger (4 ex.) i Västmanland, varav tre gånger (3 ex.) under perioden 2000-2023. De båda sommarfynden 2016 avser troligen samma individer.

 

2016      1 ex. Lisjö i Sura 12-18.5 (VF Suppl. 57:110; FiV 49[2-3]:45).

2016      2 1K r. Lagårdssjön i Kolbäck 2-6.8 (FiV 48[2-3]:45; VF Suppl. 57:110).

2016      2 1K r. Asköviken vid Lövsta i Dingtuna 7-8.8 (FiV 48[2-3]:45; VF Suppl. 57:110).

 

Historik

 

Ett fynd gjordes före år 2000.

 

1992      1 ex. Västvalla i Fellingsbro 18-19.7 (FiV 24:101; VF Suppl. 19:89; Thomas Ewerlid 1992; Thomas Ewerlid 1992b; Thomas Ewerlid 1994).

 

Senast uppdaterad 2024-01-17