Sydnäktergal Luscinia megarhynchos C. L. Brehm 1831

 

Förekomst

 

Sydnäktergalen är påträffad en gång i Västmanland, men inte under perioden 2000-2023.

 

Historik

 

Ett fynd gjordes före år 2000:

 

1985      1 sj. Lövsta i Dingtuna 30.5-25.6 (FiV 17:73; VF 46:322; Thomas Skoglund 1987).

 

Rasförhållanden

 

Arten är i Sverige företrädd av två raser, dels nominatrasen L. m. megarhynchos, dels rasen L. m. golzii Cabanis 1873. Det västmanländska fyndets rastillhörighet är oviss, men flertalet rasbestämda sydnäktergalar i Sverige rör nominatrasen.

Senast uppdaterad 2024-02-01