Tallbit Pinicola enucleator (Linné 1758)

 

Förekomst

 

Tallbiten uppträder invasionsartat vissa höstar och vintrar, medan den är ytterst sparsamt förekommande andra år. Den kraftigaste invasionen som någonsin har registrerats inträffade vintern 2021/22. Andra invasionsvintrar under perioden 2000-2023 var 2000/01, 2002/03, 2012/13 och 2019/20. Invasioner har alltså inträffat i genomsnitt var fjärde till femte vinter.

 

 

Historik

 

Tallbiten nämns första gången av Johan Fischerström (1785): ”Svenska Papegojan eller Tallbiten (Loxia Enucleator) som i sin första ålder är röd, men i andra året och sedan beständigt har en citrongul-färg; sjunger förträffeligen, men helst om natten (2) [”(2) I Västerbotten är den almänt känd under namn af Nattvaka.”]”.

 

Carl Rudolf Sundström (1868, s. 12) nämner att tallbiten ”...anländer somliga vintrar i stora skaror och uppehåller sig i rönnträden.”, något som också bekräftas senare: Hellefors (A. Giöbel). Kommt in gewissen Jahren vor.” (Carl Rudolf Sundström 1888, s. 89).

 

Invasioner vissa höstar och vintrar av tallbit är alltså ett sedan länge känt fenomen. Den första mer precisa uppgiften om en invasion kommer från vintern 1917/18: ”Wästerås allm. vintern 1917-1918 enl R. Tenow” (O. M. Floderus kartotek, förvarat i Västerås stadsarkiv), men endast ett fynd är känt från 1900-talets första decennier:

 

1919      ”♂♀ iakttogs i Wås trakten 20/1-1919” [Bil. C till V.N.F. 1924-04-11; § 9]. Wästeråstr: 1919 den 20-1 iakttogs ♂♀ enl. G. Nilsson” (O. M. Floderus kartotek, förvarat i Västerås stadsarkiv).

 

Nästa kända invasionsvåg inträffade först ett kvarts sekel senare och följande invasioner (understrukna nedan) och enstaka iakttagelser före 1976 är kända:

 

1942/43      ”Wintern 1942 ō 1943 mycket allmän i Wästerås ō trakten däromkring enl. G. N.” (O. M. Floderus kartotek, förvarat i Västerås stadsarkiv).

Västmanland: Västerås omkr. 10/12, Surahammar 17/12, Baggbron [Skinnskatteberg] /12.” (Lars Faxén 1945).

Vintern 1942-43 uppehöllo sig tallbitar i mängd i Frövi municipalsamhälle [Näsby].” (Arne Eklöw 1953).

”...infann sig här [Västerås] i stora skaror vid de riksomfattande invasionerna 1942-43…” (Bertil Walldén 1955, s. 232).

1950/51      ”En hane iakttogs juldagen 1950 i Frövi [Näsby].” (Arne Eklöw 1953).

”...infann sig här [Västerås]… …samt enstaka 1951 (Joh. Cullberg)…” (Bertil Walldén 1955, s. 232).

1952/53      ”Vid Lundby prästgård utanför Västerås observerades den 4.1.1953 en tallbit. Sven-Olof Andersson” (Anonym 1953).

”...infann sig här i stora skaror vid de riksomfattande invasionerna 1942-43 och hösten 1954 samt enstaka 1951 (Joh. Cullberg) och 1952-53 (Lundby, S. O. Andersson).” (Bertil Walldén 1955, s. 232).

1954/55      ”Jens Wahlstedt kunde meddela, att den invasion av den nordliga tallbiten, som han med ledning av rapporter norrifrån vid föregående sammanträde förespått, redan följande dag gjort sig märkbar i våra trakter.” (V.N.F. 1954-11-30, § 1).

Den mindre invasion, som ägde rum förvintern 1954, medförde ett tiotal observationer i trakten och Västerås stad. Bl. a. må nämnas 5-10 ex. den 16 nov. vid Asköviken, 7 ex. 21 nov. strax V Västerås samt 5 ex. den 26 dec. vid Skällby Ö Hallstahammar. Dessa fåglar hade gott om föda på grund av tillgången på granfrö.” (Jens Wahlstedt 1955b).

”...infann sig här i stora skaror vid de riksomfattande invasionerna 1942-43 och hösten 1954…” (Bertil Walldén 1955, s. 232).

Västmanland 17.10. och 6.3. observerades tallbit i Ramsberg. 23.2. påträffades några ex. ihjälkörda S Lindesberg (C.-I. Carlsson). Smärre flockar iakttogos vid Asköviken 16.11, i Västerås 21.11. och i Skällby 26.12. (J. Wahlstedt). 19.11. visade sig tallbitar i Västerås, och 22.11. iakttogs en ganska stor flock vid Tidö (J. Bernström). 1.1. sågs några ex. NW Köping (G. Andersson).” (Gunnar Markgren 1955).

...21.11., Västerås, 6+12 ex....” (Stig Lundberg 1956).

1 ex. Asköviken i Västerås-Barkarö 7.11 (Bo Kumlin, opubl.).

2 ex. Västerås stad 19.11 (Västmanlands rapportkommitté).

7 ex. Lundby i Västerås 21.11 (Västmanlands rapportkommitté).

1956/57      Ett fynd av tallbit (Pinicola enucleator), ♀ eller ungfågel, gjordes 20.12.1956 vid Ramshyttan i Kilsbergen.” (Ragnar Edberg 1957).

”…berördes den just pågående invasionen av sidensvansar och tallbitar av sekreteraren [Bertil Walldén].” (V.N.F. 1957-02-05, § 2).

...en ♂ ad. från Ervalla den 1.3.57.” (Ragnar Edberg 1960).

10 ex. Västerås stad 3.2 (Bo Kumlin, opubl.).

1962/63      ”7 ex. iakttogs vid Asköviken [Västerås-Barkarö] den 25.11. och 10 ex. den 23.12.1962 (Hans Olof Hellkvist, Jan Virkning).” (Hans Avelin 1966).

Under vintern 1962-63 observerades [Asköviken i Västerås-Barkarö] en flock på 10-15 ex. (S.J L.K H.J).” (Christer Svensk m.fl. 1964).

2 ex. Stora Gåsvad i Ramnäs 4.1 (Lennart Eriksson, opubl.).

2 ex 7.1.63 [Norsa i Munktorp].” (Arne Eklöw 1970).

1 ex. Altsjön i Möklinta 1-3.3 (Bo Kumlin, opubl.).

1963/64      ”1 ex. den 8.2. G.E. [Asköviken i Västerås-Barkarö]” (Ola Björlin m.fl. 1965).

1964/65      Under vintermånaderna sågs även tallbitar och en kungsörn [1965; ”Fagersta-markerna” i Västanfors]”. (Per Leif Lejdelin 1965).

2 ex. Stora Gåsvad i Ramnäs 20.11 (Västmanlands rapportkommitté).

30 ex. Vasaparken i Västerås 4-7.1 (Göran Andersson, opubl.).

3 ex. Asköviken i Västerås-Barkarö 8.1 (Ola Björlin, opubl.).

4 ex. Virsbo i Ramnäs 31.1 (Västmanlands rapportkommitté).

1965/66      8 ex. Rönningstorp i Västanfors 27.12 (Stefan Svenaeus, opubl.).

1966/67      1 ♂, Stensjön, Norbergs köping, den 30.4. (Walfrid Pettersson).” (VF 28:57).

1967/68      1 ex. Toren i Fläckebo 2.9 (Västmanlands rapportkommitté).

13 ex. Askö [Västerås-Barkarö] den 25.11. (Lars Lindell).” (VF 28:57).

1969/70      ”1 ex Ramnäs nov. (Harald Eriksson).” (VF 29:240). ”Tallbit även i Ramnäs (meddel. från Ramnäs-ornitologerna)” (MVOF 1 [1]:6).

                   Ca 12 ex Virsbo [Ramnäs] 27.12 (Ingvar Granqvist).” (VF 29:240). ”...en flock tallbit den 27 december i Virsbotrakten (Ingvar Granqvist).” (MVOF 1 [1]: 6).

1 ex. Backgården i Västanfors 21.3 (Staffan Liljeqvist, opubl.).

1970/71      12 ex. 29.11 i Hammarhagen, Sala (Stefan Björklund). Observerades i inte angivet antal under nov. och dec. på flera platser runt Surahammar (HW).” (VF 31:203)

Så rapporteras att man haft en hel del tallbit i vinter [fagerstatrakten i Västanfors?].” (MVOF 2 [1]: 4).                ”1 ex 17/1 Fagersta-trakten (Raimo Laurila m. fl.) 5-6 obsar dec-febr. Fagersta-tr. Största flock 20 ex (Per Ålind)” (MVOF 2 [3]: 5).

Ca 15 observationer föreligger från jan.-febr., nov. (1) och dec. (1) 1971.” (VF 32:228).

1971/72      ”Ca 15 observationer föreligger från jan.-febr., nov. (1) och dec. (1) 1971.” (VF 32:228).

1972/73      ”1 ex 18.11 Virsbosjön [Ramnäs] (Sören Larsson).” (VF 32:228).

1973/74      ”Ca 15 iakttagelser i nov.-dec. Arten får anses vara en årlig vintergäst.” (VF 33:250).

40 ex. Tisjön i Möklinta 18.11 (Ruben Sven Eric Swanqvist, opubl.).

9 ex. Gärsjön i Västerfärnebo 27.1 (Kalle Källebrink, opubl.).

1974/75      ”Fjorton rapporter från jan-april, varav samtliga utom en (Ängsö) från Bergslagen. 1974 invasionsartad förekomst under hösten, med bl. a. flera iakttagelser i mälarregionen.” (MVOF 7 [2]: 7).

 

En av de största invasionerna någonsin inträffade hösten och vintern 1976/77. En annan vinter med kraftiga invasionsrörelser under perioden 1976-1999 var 1998/99.

 

 

Tidiga (före 16 september) höstfynd under perioden 1976-1999:

 

1994      1 ex. Lindesberg i Linde 6.9 (FiV 26:138).

1995      1 ex. Loka brunn i Grythyttan 14.9 (Gunde Persson, opubl.).

1996      1 ♀ Nora 31.8-2.9 (FiV 28:163).

 

Två fynd under häckningstid 1976-1999:

 

1981      1 ex. Boda i Svedvi 3.5 (FiV 13:85).

1995      1 honf. Laxtjärnen i Ljusnarsberg 28.5 (FiV 27:147).

 

Större (minst 100 ex.) ansamlingar under perioden 1976-1999:

 

1976      200 ex. Frövi i Näsby 23.11 (Erik Jansson, opubl.).

1976      100 ex. Hallstahammar i Svedvi 26.11 (Västmanlands rapportkommitté).

1976      100 ex. Billsta i Västerås 2.12 (Västmanlands rapportkommitté).

1976      150 ex. Vargberget i Lillhärad 8.12 (Västmanlands rapportkommitté).

1998      150 ex. Stora Almö i Västerås-Barkarö 27.12 (Niclas Lignell m.fl., opubl.).

 

Flyttning och övervintring

 

Tallbiten ses nästan uteslutande under vinterhalvåret. De första höstfynden görs sällan före mitten av oktober och uppträdandet kulminerar vanligen i början av januari för att sedan rätt snabbt avta. Undantagsvis ses enstaka tallbitar efter mars månad. De allra tidigaste höstfynden (före 16.9)  under perioden 2000-2023 är följande:

 

2004      3 1K honf. Hällefors 29.8 (FiV 36:158).

2017      6 ex. Baståsen i Sura 10.9 (FiV 49[2-3]:69).

 

 

Större (minst 100 ex.) ansamlingar under perioden 2000-2023:

 

2000      100 ex. Lövudden i Västerås 23.12 (Markus Rehnberg m.fl., opubl.).

2013      100 ex. Silvbergslid i Västanfors 9.1 (FiV 45[2-3]:62).

2019      154 str. (S) Kvicksund i Rytterne 24.10 (Viktor Eriksson & Johan Mellquist, opubl.).

 

Rasförhållanden

 

Arten är företrädd av nominatrasen P. e. enucleator.

 

Senast uppdaterad 2024-03-19