Tajgasångare Phylloscopus inornatus (Blyth 1842)

 

Förekomst

 

Tajgasångaren är påträffad 30 gånger i Västmanland, varav 26 gånger under perioden 2000-2023, årligen sedan 2013. Det stora flertalet fynd har gjorts på hösten. Vårfynd 2000-2023:

 

2000      1 ex. Hörksbyn i Grängesberg 1.5 (FiD 34:84; FiV 32:93; VF Suppl. 35:107).

2017      1 sj. Gyttorps reningsdamm i Nora 14.5 (FiV 49[2-3]:60).

 

Antal tajgasångare 2000-2023.

 

Veckovis fördelning av tajgasångare 2000-2023.

 

Historik

 

Före år 2000 gjordes fyra (4) fynd, varav ett vårfynd:

 

1988      1 ex. Sala 16.9 (FiV 20:75; VF 48:411).

1988      1 1K ringm. Hagaberg i Näsby 1.10 (FiV 20:75; VF 48:411; Jan-Erik Malmstigen 1988b).

1989      1 ex. Västerfärnebo 12.5 (FiV 21:82; VF 49:419).

1995      1 1K Jan-Matsdammen i Grängesberg 23.9 (FiV 27:85; VF Suppl. 25:110; Per Adenäs 1996b).

 

Kommentar

 

Ett rapporterat fynd från Fagersta i Västanfors den 13 oktober 2000 har underkänts för publicering (FiV 34:123).

 

Senast uppdaterad 2024-01-22