Gravand Tadorna tadorna (Linné 1758)

 

Förekomst

 

Gravanden uppträder sällsynt men årligen i Västmanland, främst under vår och sensommar till höst. Oftast gäller fynden enstaka eller parvis uppträdande fåglar, såväl rastande som översträckande, men ibland även större sällskap, t.ex. familjegrupper, som mest 10 årsungar (1K) vid Kraftvärmeverket i Västerås den 16 augusti 1988 (FiV 20:54).

 

Vårsträcket kulminerar i april till början av maj medan höstflyttningen är mer utdragen från mitten av juli till mitten av september. Gravanden ses undantagsvis före april månad och det tidigaste fyndet gjordes vid Fläcksjön i Fläckebo den 25 mars 1998 (FiV 30[2]:22). Det senaste höstfyndet gjordes vid Flosjöhyttan i Grythyttan den 6 oktober 2013 (FiV 45[2-3]:21). Vinterfynd saknas således helt.

 

 

 

Historik

 

De första kända fynden av gravand i Västmanland gjordes så sent som år 1956, då 1-4 ex. observerades vid Kungsör i Kungs Barkarö på gränsen till Södermanland: ”Den 14.4.1956 berättade ett par skolpojkar, att de sett fyra gravänder i Runnabäcken vid Kungsör. Bäcken faller ut i Arbogaån nära dennas utflöde i Mälaren. Då meddelandet föreföll ganska osannolikt, undersökte jag den 16.4. hela den del av bäcken, som då var isfri, samt den stora strömvaken vid Arbogaåns mynning men utan resultat. Ungefär en månad senare – den 15.5. – sågs på samma plats en »konstig fågel», som aldrig skulle ha setts förr i trakten. Observatörerna underrättade tidningen Folket, som införde en notis, illustrerad med ett foto av fågeln, som tagits av fotograf Gunnar Larsson. Jag blev nu övertygad om att det verkligen var gravänder, som höll till i bäcken. Den 16.5. meddelade folkskollärare David Norrhammar, att han sett den okända fågeln simma i en damm strax söder om Kungsör. Jag begav mig genast dit och hade turen att äntligen få se fågeln ifråga. På 25 m håll kunde jag tydligt se gravanden, som var en hona. Då jag försökte smyga fram för att om möjligt fotografera, lyfte den och försvann norrut. Jag lyckades emellertid återfinna den på ett fält strax intill och tog en bild. Kort därpå lyfte gravanden och flög i en vid cirkel över mitt huvud, varvid jag fick ytterligare tillfälle att studera den genom kikaren. Vingslagen var långsamma som hos en mås, och det märka bandet på bröstet syntes tydligt. – Den 21.5. iakttogs åter en gravand av ett par personer på ungefär samma plats.” (Åke Söderström 1957).

 

Därefter dröjde det till år 1961 innan nästa fynd gjordes och antalet fynd till och med 1975 var ganska få och rörde sannolikt i vissa fall samma kringströvande individ. Uppträdandet i vissa fall, t.ex. årstidsmässigt udda fynd, ger dock anledning att misstänka att en del fynd gällde ospontana fåglar, dvs. rymlingar från fågelparker, t.ex. Djäkneberget i Västerås. Förteckning över fynden:

 

1961      2 r. Asköviken i Västerås-Barkarö 12.3 (Janne Virking, opubl.).

1965      ”En ♀ den 23.5.1965 i Gussjön, Fläckebo sn (Rolf Kumlin, Bo Kumlin).” (VF 27:77).

1966      ”En ♂ 16.11.1966 vid Björnön S Västerås (BU, Lars Johansson, RdU).” (VF 27:77).

1966      1 ♂ Asköviken i Västerås-Barkarö 20.11 (Västmanlands rapportkommitté).

1966      ”En ♂ den 21.12.1966 i Asköviken (Leif Lindell, Lars Johansson, RdV).” (VF 27:77).

1967      ”1 ♀ Malmön, Köping, den 17.5. (Jan Håkanson).” (VF 28:56).

1967      ”2 ad. Asköviken den 2.9. (Hans-Olof Hellkvist).” (VF 28:56).

1967      1 ex. Asköviken 7.9 (Västmanlands rapportkommitté).

1967      ”1 ad. Västerås hamn den 8.9. (Hans-Olof Hellkvist).” (VF 28:56).

1967      ”1 ex. Asköviken den 17.9. (Ola Björlin).” (VF 28:56).

1967      ”1 ex. Asköviken den 2.10. (Leif Johansson, Lars Lindell, Gunnar Pettersson m.fl.).” (VF 28:56).

1971      ”2 ex. 2.5 Gussjön [Fläckebo] (Kjell Eklund, Stefan Björklund).” (VF 31:203).

1972      1 par Västersjön i Sura 20.4 (MVOF 3 [2]: 26; VF 32:227).

1972      2 ex. Stensjön i Möklinta/Sala 8.5 (VF 32:227).

1973      1 ex. Gorgen i Västerfärnebo 30.4 (Västmanlands rapportkommitté).

 

Senast uppdaterad 2018-08-10