Tjockfot Burhinus oedicnemus (Linné 1758)

 

Förekomst

 

Tjockfoten är påträffad en gång i Västmanland:

 

1988      1 ex. Långbrofallet i Ramsberg 15.7 (FiV 20:63; VF 48:452; Gunnar Lignell 1990; Grzegorz Mikusinski 1989).

 

Rasförhållanden

 

Fyndet gäller troligen nominatrasen B. oe. oedicnemus.

 

Kommentar

 

Ett rapporterat fynd av en fågel vid Asköviken i Västerås-Barkarö den 9 augusti 1995, har underkänts för publicering (VF Suppl. 25:144).

 

Senast uppdaterad 2019-07-16