Tobisgrissla Cepphus grylle (Linné 1758)

 

Förekomst

 

Tobisgrisslan är påträffad två gånger i Västmanland, men inte under perioden 2000-2023.

 

Historik

 

Före år 2000 gjordes två fynd:

 

1979      1 ex. Hargen i Blacken, Mälaren, i Västerås-Barkarö, 5.5 (FiV 11:79; VF 39:300).

1986      1 ex. Ullersättersviken, Väringen, i Näsby, 6.5 (FiV 18:71; VF 49:410).

 

Rasförhållanden

 

Arten är i Sverige företrädd av två raser. De fåglar som häckar på Ostkusten, närmast i Uppland och Södermanland, tillhör nominatrasen C. g. grylle medan de som häckar på Västkusten, närmast i Bohuslän, tillhör rasen C. g. arcticus (Brehm 1924). De västmanländska fyndens rastillhörighet är oviss.

 

Senast uppdaterad 2024-01-15