Tofslärka Galerida cristata (Linné 1758)

 

Förekomst

 

Tofslärkan är ytterst sällsynt i Västmanland och den är påträffad fem gånger, men inte under perioden 2000-2023.

 

Historik

 

Före 1976 föreligger ett fynd, nämligen från år 1923: ”Den 25 mars detta år sågs en tofslärka vid Köpingsvägen utanför Västerås. Jag vet ej om denna fogel förut är iakttagen i länet” (ur brev den 17 april 1923 från Gustaf Nilsson till lektor O. M. Floderus). Fyndet är också publicerat (Matts Floderus 1925).

 

Därefter är den är påträffad ytterligare fyra gånger under perioden 1976-1999. Anmärkningsvärt är att hela tre av fynden gjordes inom loppet av knappt tre veckor i april 1981.

 

1981      1 ex. Kvicksund i Rytterne 10.4 (FiV 13:81; VF 41:382).

1981      1 ex. Frövi i Näsby 20.4 (FiV 13:81; VF 41:382).

1981      1 ex. Västerås 28.4 (FiV 13:81; VF 41:382).

1991      1 ex. Bäckby i Västerås 9-10.7 samt 16.9 (FiV 23:105; VF 51[7-8]:52).

 

Rasförhållanden

 

Det förefaller kanske mest sannolikt att fynden avser nominatrasen G. c. cristata, men det kan inte uteslutas helt att någon annan ras kan vara aktuell, i första hand kanske G. c. tenuirostris C. L. Brehm 1858.